RE: ES-RINKI?
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: ES-RINKI?This is a message from HPIIRAINEN@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
to dx@xxxxxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxxxxx


Moi IS !

>toimiiko es-alerts -rinki...
>IS (Ilkka Suni, Joutseno)

Vastailen omista kokemuksistani liittyen asiaan;
Ei toimi ainakaan hyotymielessa. AINOA hyodyllinen ja toimiva ON BKL:n
yllapitama fmtvdx-postitusryhma (halytyksia ympari eurooppaa ja jasenia) eli
katso Ilkka BKL:n kotisivut joissa on ohjeet liittymiselle jne.

73 HPI