vaiheistuslaitteet
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

vaiheistuslaitteetThis is a message from Mauno Ritola <ritola@xxxxxxxxxx>
to dx@xxxxxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxxxxx


Onko kellään kokemusta vaiheistuslaitteista? Olen saamassa jouluksi
testattavaksi Wellbrook APU100:n. Lähinnä haluaisin kuulla, miten
sellaisesta saa parhaan hyödyn irti pitkillä langoilla ja keskiaalloilla
kuunneltaessa.

73, Mauno Ritola