R Tupi ja Esmeralda
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

R Tupi ja EsmeraldaThis is a message from Mauno Ritola <ritola@xxxxxxxxxx>
to dx@xxxxxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxxxxx


Terve kaikille,
	olen 1280:llä tämän vuoden puolella ihmetellyt, kun ei edes Super R Tupi
kuulu. Nyt sama oli huomattu brasilialaistenkin dx-listalla, eli asema on
ollut hiljaa jonkin aikaa, tosin ei tiedetty, onko kysymyksessä pysyvä
lopetus.
	1620 R Esmeralda on argentiinalaisen Arnaldo Slaenin mukaan lopettanut.

73, MR