Radio B92
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Radio B92This is a message from Mika M{kel{inen <mtm@xxxxxxxxx>
to dx@xxxxxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxxxxx


Belgradilainen privaatti Radio B92 lahettaa tana viikonloppuna taajuudella
11415 kHz USB. Tamahan on asema, jonka viranomaiset sulkivat heti sodan
alettua. Nyt ovat siis loytaneet lahettimen jostakin, mutta koska talle
tuskin kannattaa ennustaa pitkaa ikaa, on DX-kuuntelijoidenkin pidettava
kiiretta.

73
Mika Makelainen  -  mtm@xxxxxxxxx