Re: Vs: [DX] Beveragen paatevastus
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Vs: [DX] Beveragen paatevastus>>Listalla kyseltiin miten mittailimme Beveragen päätevastusten
>>arvoja Livolla ja miten Norjan 630 alta kuului asemia.
>>Rakensimme MKA:n kanssa kaksi n. 950 m Beveragea noin suuntiin
>>65 ja 80 astetta.  Päiväaikaan mittasimme takakeilavaimennusta
>>taajuuksilla 630 ja 1314 kHz.  MKA meni vastusten kanssa antennin 
>>päähän ja minä katselin S-mittaria kuuntelumökissä.  Yhteyttä 
>>pidettiin kännykällä.
>>Seuraava takakeilavaimennus oli havaittavissa, kun päätevastuksia
>>vaihdettiin:
>>1 kohm = ei havaittavaa vaikutusta
>>800 ohm= n. 1 S-yksikön vaimennus
>>520 ohm= 2 S-yksikön vaimennus
>>460 ohm= hieman yli 2 S-yksikön vaimennus

Harold Beverage mittasi
>>jo 1920-luvulla päätevastuksen optimiarvoksi noin 450 ohmia. 
>>Nyt 80 vuotta myöhemmin saatiin sama arvo  :)
>>
>>JM
>>Kangasala

Tästäpä mieleen muistuu omat pienimuotoiset testailut aiheesta JMV:n ja
JJS:n kanssa Ahvenanmaalla elokuussa 1986. Vastaavasti viritimme
"langattomalla" 600 m länsibeveragen päähän asetetun säätövastuksen
optimiin ja tulos oli 625 ohmia. Tällöin esim. takakeilan minimimointi
tarkoitti 801 Lenskin kohdalla 2-3 dB. Antenni oli tavallista
Cu-käämilankaa ja maadoituksena oli kupariputkea lyötynä soisen painanteen
ohueen maakerrokseen (ennen kalliota). 

Arvattavasti kulloiseenkin optimiin vaikuttaa kuitenkin moninaisten
radiopuolen juttujen lisäksi mm. maaperän kosteus ja maalaji, joiden
ominaisuudet vaihtelevat reippaasti ajan ja paikan mukaan. Yleispätevää
ohmilukua tai edes sen "valintataulukkoa" tuskin voitaneen siis antaa.  

JVH, testiryhmän ainoa ei telealaa opiskellut...

_______________________________________________
DX mailing list
DX@xxxxxxxxxxxxxxxx
http://www2.hard-core-dx.com/mailman/listinfo/dx
_______________________________________________

Copyright (c) 2000 Hard-Core-DX.com

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Text. A copy of the license is available in http://www.gnu.org/copyleft/fdl.txt.