[DX] Radiomuseets sändningar i november
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DX] Radiomuseets sändningar i novemberTässä Radio Museum-1584 aseman lähetyssuunitelma maarraskuuksi. Kuului
ainakin hyvin lokakuun alkupuoliskolla täällä Pohjanmaalla.
73s POS

>To: <sdxfstyrelse@xxxxxxxxxxx>, <swedx@xxxxxxxxxxx>
>Subject: Radiomuseets sändningar i november
>Date: Thu, 2 Nov 2000 19:53:04 +0100
>X-MSMail-Priority: Normal
>X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.50.4133.2400
>X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V5.50.4133.2400
>X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by agda.multi.fi id
UAA11940
>
>Info vidarebefordrat av mig till er  / Krister Erisson
>
>BC-TIPS FRÅN RADIOMUSEET I GÖTEBORG
>
>
>I samband med utställningen SR75 på Stadsmuséet i Göteborg kommer
mellanvågssändaren på Ra
>diomuséet i Göteborg att aktiveras. Frekvensen är 1584 kHz och effekten
150W. 
>
>För Radiomuséet 
>
>SM6NAK/Åke 
>
>Sändningstider 
>Måndag 13/11 13:00 till cirka 15:00
>Tisdag 14/11 19:00 till cirka 21:00
>Onsdag 15/11 13:00 till cirka 15:00
>Torsdag 16/11 19:00 till cirka 21:00
>Fredag 17/11 13:00 till cirka 15:00
>Lördag 18/11 19:00 till cirka 21:00
>Söndag 19/11 15:00 till cirka 19:00
>Måndag 20/11 13:00 till cirka 15:00
>Tisdag 21/11 19:00 till cirka 21:00
>Onsdag 22/11 13:00 till cirka 15:00
>Torsdag 23/11 19:00 till cirka 21:00
>Fredag 24/11 13:00 till cirka 15:00
>Lördag 25/11 19:00 till cirka 21:00
>Söndag 26/11 15:00 till cirka 19:00
>
>Det blir ett samtal med Carl-Axel Wannerskog om radiohistoria.,
information från våra områdesansvariga., smakprov på hur det kunde låta i
radion förr, intervju med företrädare för Göteborgs Stadsmuseum, musik från
vaxrullar och stenkakor med Lars Hallin, Klassiska melodier från
Svensktoppen samt en hel del musik främst från 30 till 60-talen men även
från 70- och 80-talen.
>
>Totalt 14 sändningstillfällen under lika många dagar och med drygt 30
sändningstimmar!
>
>Lyssnarrapporter kan sändas till: 
>Radiomuséet. 
>Anders Carlssons gata 2 
>417 55 Göteborg. 
>
>radiomuseet@xxxxxxxxxx 
>
>

_______________________________________________
DX mailing list
DX@xxxxxxxxxxxxxxxx
http://www2.hard-core-dx.com/mailman/listinfo/dx
_______________________________________________

Copyright (c) 2000 Hard-Core-DX.com

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Text. A copy of the license is available in http://www.gnu.org/copyleft/fdl.txt.