[DX] Lokauksia
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DX] LokauksiaOhessa marraskuun lokia. Ja jos nämä tulee myös clusiveen, toivon, ettei lokauksia ajettaisi lokiohjelman läpi, sen verran kummalliseen kirjoitusasuun päätyivät ainakin venäläiset asemat edellisellä kerralla.

73, MR

Attachment: LOKI0111.rtf
Description: MS-Word document