Hard-Core-DX.com - Probably the best DX site in the world Aug 18, 2017, 14:18:57 UTC  
Calendar  | Subscribe to our Mailing List  | Search our site & web  | Polls  | About  | Antenna Books  | Archives  | Copyright  | Hard-Core-DX store  | Radio Books  | Write To Us
Be first -- subscribe!
Get all DX news directly to your email inbox.
Subscribe to the HCDX mailing list

HCDX Channels
Front page
DX News
Logs


Special:
Antennas
DX Lab

Latin America:
Andes DX

Partner Channels
QSL News
Clandestine Radio
Russian DX
Shortwave Bulletin
Signal DX
World of Radio

Medium wave:
IRCA

In Finnish:
Suomi DX
DX Usenet

In French:
DX Philately

In German:
A-DX

In Italian:
BCLNews
Radioascolto
FMDX Italy

In Portuguese:
@tividade DX

In Russian:
Русь-DX
Сигнал

In Spanish:
Conexion Digital

Radio Stations:
SWR Radio News


Do you want to have your
own HCDX Channel?

We would like to see
your channel here.
Please email to
HCDX Staff


HCDX Online Log
The latest logs on
HCDX Online Log
Add yours as well!

DXing Events
There are no upcoming events
VOACAP HFBC -palvelusta blogiteksti kuvineen  View Printable Version 
Saturday, August 12 2017

FinnishDX
Moi, tein eilisestà postauksestani blogikirjoituksen, jota ryyditin
muutamilla havainnekuvilla.

https://voacap-optimaalinen-antenni.blogspot.fi/2017/08/dx-kuunteluun-suunnattu-voacap.html

73 Jari JKP /OH6BG

 

�tf-8?q?DX-kuuntelijoille suunnattu VOACAP-keliennustepalv �tf-8?q?elu saanut uutta ilmettä ja  View Printable Version 
Friday, August 11 2017

FinnishDX
Moi, olen pitkÃstà aikaa tehnyt merkittÃvià uudistuksia lyhytaaltojen
etenemistà ennustavalle VOACAP-sivustolleni, joka soveltuu erityisesti
yleisradiokÃyttÃÃn niin DX-kuuntelijan kuin yleisradioasemien
taajuussuunnittelun tarpeita ajatellen.

URL: www.voacap.com/hfbc/index.html

TÃmà www-palvelu helpottaa huomattavasti VOACAP-ohjelman kÃyttÃà siinÃ
mielessÃ, ettà suurimmalle osalle syÃtearvoja on jo annettu sopivat
oletusarvot, joten helpoimmillaan kÃyttÃjÃn voi ainoastaan asetella
lÃhetinpaikkakunnan ja vastaanottopaikan koordinaatit haluamalleen
paikalle kÃyttÃen Google Map -karttaa.

Kirjoitin jo lÃhes 15 vuotta sitten aiheesta pari artikkelia
Radiomaailma-lehteen, joten tÃssà vaiheessa pieni kertaus saattaa olla
tarpeen siitÃ, mistà VOACAP-ennusteista on kysymys:

1. VOACAP ennustaa kuuluvuuden signaali-kohinasuhteen avulla:
http://www.voacap.com/osa2/

2. VOACAP taajuussuunnittelun tyÃkaluna:
http://www.voacap.com/osa3/

Ennustepalvelun etusivulla Chart-valikosta voidaan valita
VOACAP-tulosparametrigraafeja tai bandikohtaisia ennustegraafeja.
HenkilÃkohtaisesti silti pidÃn eniten ennustesivusta, joka aukeaa
painamalla "Detailed band-by-band analysis"-painiketta. Tuolta sivulta
lÃytÃÃ todella kaiken ennusteeseen oleellisesti vaikuttavan tiedon.
Helpottaakseni ennusteen kokonaiskuvan muodostamista sivun ylÃlaidassa
on taulukkomuodossa esitetty signaali-kohinasuhteen mediaani
(kuuluvuuden laatu 15 pÃivÃnà kuukaudessa) vÃrein ja harmaita alueita
esiintyy taulukossa silloin kun joko signaali-kohinasuhteen aladesiili
(kuuluvuuden laatu 27 pÃivÃnà kuukaudessa) tai MUF-ennuste on mielestÃni
liian alhainen, vaikka muuten signaali-kohinasuhteen mediaani olisi
kelvollinen.

Vastaanottopaikkakunnan osalta olen oletusarvoiksi valinnut parissa
kohtaa Suomen DX-kuuntelijoiden oloja ajatellen ehkà liiankin
konservatiiviset arvot. Esimerkiksi vastaanottopaikan kohinatasona on
"Residential", vaikka meikÃlÃisittÃin sopiva arvo voisi olla jopa
"Quiet". LisÃksi vastaanottoantenni on tyypillisesti parempi kuin pelkkÃ
matkaradion piiska-antenni (Shortwave whip antenna). Toisaalta
kuuluvuuden laadussa voidaan myÃs usein tinkià niin, ettei vaadita
"Standard broadcast"-tasoa, vaan tyydytÃÃn tasoon "Good". Kaikilla
nÃillà muutoksilla on merkittÃvà vaikutus ennusteeseen.

QTH-valikoihin olen asettanut eri radioasemien koordinaatteja ympÃri
maailman. Osa nÃiden paikkakuntien antenneista on viime vuosien
myllerryksissà purettu ja Google Maps -kuvissa nÃkyy pelkkÃà peltoa
antennimastojen asemesta. En ole siltikÃÃn lÃhtenyt poistamaan nÃiden
asemapaikkojen koordinaatteja luettelosta, sillà haluan sÃilyttÃà pienen
osan muutoin katoavaa historiatietoa, hi!

LÃhetysantenniksi olen valinnut oletusarvoksi VOA:n 17 dBi:n
isotrooppisen antennin. TÃllaista antenniahan ei ole edes olemassa,
mutta VOACAP-kirjallisuudessa tuota nÃkee paljon kÃytettÃvÃn
suunnittelun lÃhtÃkohtana. Palvelussa on suuri mÃÃrà todellisten
verhoantennien ja muitakin, lÃhinnà radioamatÃÃrien kÃytÃssà oleva
antennimalleja. MikÃli on kiinnostunut yleisradioasemien kÃyttÃmistÃ
antenneista enemmÃn, kannattaa tutustua tÃhÃn dokumenttiin:

https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/HFBC/Documents/antcode.pdf

Dokumentissa kuvataan tyypillisimmÃt antennimallit ja esitetÃÃn niiden
tyyppikoodit, joiden perusteella VOACAP-palvelun antennivalikosta voi
valita mieleisensà antennin ennusteeseen.

Toinen asiaan kuuluva dokumentti on:

http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/HFBC/Documents/RefTables/antenna.txt

Ohjelman oletuksena on, ettà antenni suunnataan aina lÃhettimestÃ
suoraan mÃÃritettyà vastaanottopaikkaa kohti. NÃinhÃn todellisuudessa ei
ole, sillà verhoantennithan ovat kiinteità rakennelmia ja niillà on
hyvin todennÃkÃisesti elÃvÃssà elÃmÃssà aivan toinen suunta kuin
ennusteessa on kÃytetty.

Ennusteen etusivulla on mahdollista valita isoympyrÃreitti ns. lyhyen
tien kautta (Short-path, oletus) tai pitkÃn tien kautta (Long-path).
TÃllà valinnalla on merkitystà ainoastaan Google Map -kartan punaisen
yhteysviivan piirtÃmiselle. Kaikki ennusteet tehdÃÃn vain lyhyen tien
kautta. Google Map -kartan punaisella yhteysviivalla on nÃkyvissà myÃs
pieni punainen ympyrÃ, joka ilmoittaa kyseisen yhteysvÃlin
maantieteellisen keskikohdan.

Lopuksi ennustesivulla on painike "All-year grayline", jota painamalla
palvelu laskee valitulle yhteysvÃlille aika tavalla erilaisia ns.
grayline-etenemiseen vaikuttavia kellonaikoja. TÃssà kohtaa ns.
grayline-eteneminen ei tarkoita yksinomaan hÃmÃrÃvyÃhykelinjaa pitkin
tapahtuvaa etenemistÃ, vaan paljon laajempaa kokonaisuutta. En paneudu
siihen tÃssà yhteydessà enempÃÃ, mutta tuota kannattaa kokeilla, sillÃ
avautuvalla tulossivulla jokainen pÃivÃmÃÃrà on hyperlinkki, jota
painamalla avautuu uuteen vÃlilehteen Google Map -kartta, johon on
merkitty lasketut ajankohdat ja niità painamalla hÃmÃrÃvyÃhyke asettuu
ko. kellonajan mukaiseen kohtaan maapallolla. TÃtà palvelua voi hyvinkin
hyÃdyntÃÃ esimerkiksi keskiaalloilla.

73 Jari JKP / OH6BG

 

Shortwave Radiogram program 8, 12-13 August 2017 and 2 weeks more  View Printable Version 
Friday, August 11 2017

FinnishDX
MFSK32 images decoded by Mike in Washington state, Sunday, 6 August, 0600-0630 UTC, 7730 kHz. This broadcast is typically received well on the North American west coast.

Hellofriends,
Because of summer activities, this email will include previews for the next three Shortwave Radiogram programs. These three programs will be all in MFSK32, centered on 1500 Hz.
These samesummer activities will cause even more delay in answering your reception reports and other emails. Nevertheless, please continue to write in!

Shortwave Radiogram program 8, 12-13 August 2017

1:36 Program preview
2:42 Return of radio for ship navigation*
10:23 Russiansurveillance plane flies over Washington*
16:52 Solar Eclipse QSOParty*
23:15 Ship tunnel inNorway*
25:12 Closingannouncements

* with image

Shortwave Radiogram program 9, 19-20 August 2017

This programwill feature ten photos by Shortwave Radiogram listener and professional photographer Neil Howard. The photosare of Alderney, in the Channel Islands.

Shortwave Radiogram program 10, 26-27 August 2017

This showwill include ten photos of United States airlines that no longer exist, with abrief description of each.

Please sendreception reports to radiogram@verizon.net

And visithttp://swradiogram.net

Twitter:@SWRadiogram

Facebookgroup: https://www.facebook.com/groups/567099476753304

Shortwave Radiogram Transmission Schedule
Saturday
1600-1630 UTC 9400 kHz Space Line, Bulgaria
Sunday
0600-0630 UTC 7730 kHz WRMI Florida
Sunday
2030-2100 UTC 11580 kHz WRMI Florida
Sunday
2330-2400 UTC 11580 kHz WRMI Florida

The Mighty KBC transmits to Europe Saturdays at 1500-1600 UTC on 9400 kHz (via Bulgaria), with the minute of MFSK at about 1530 UTC (if you are outside of Europe, listen via websdr.ewi.utwente.nl:8901/ ). And to North America Sundays at 0000-0200 UTC (Saturday 8-10 pm EDT) on 9925 kHz, via Germany. The minute of MFSK is at about 0130 UTC. Reports to Eric: themightykbc@gmail.com . See also
http://www.kbcradio.eu/ and https://www.facebook.com/TheMightyKbc/.

Italian Broadcasting Corporation (IBC) For the complete IBC transmission schedule visit http://ibcradio.webs.com/ Five minutes ofMFSK32 is at the end of the 30-minute English-language âShortwave Panorama,âper the schedule below:
WEDNESDAY 18.55 UTC 6070 KHZ TO EUROPE
19.55 UTC 1584 KHZ TO EUROPE
THURSDAY 02.55 UTC 1584 KHZ TO EUROPE
FRIDAY 01.25 UTC 9955 KHZ TO CENTRAL/SOUTHAMERICA
SATURDAY 01.55 UTC 11580 KHZ TO NORTH AMERICA
20.25 UTC 1584 KHZ TO SOUTH EUROPE
SUNDAY 00.55 UTC 7730 KHZ TO NORTH AMERICA
10.55 UTC 6070 KHZ TO EUROPE

Thanks foryour reports. I will be reading youremails to the extent possible during August.

Kim via KKX

Kim AndrewElliott, KD9XB
Producer andPresenter
Shortwave Radiogram

 

SDRPlay tilaus  View Printable Version 
Friday, August 11 2017

FinnishDX

Tervehdys,

 

Laitan kaikille tilauksen tehneille vielä tiedoksi, että ilmeisesti maksusovellus kysyy kotisoitetta ja ilmoittaa sen maksuvahvistuksessa toimitusosoitteeksi.

Laitteet kuitenkin toimitetaan minulle, kuten olen aiemmin viestinyt. Jakelu tapahtuu sitten Kesiksessä. Valmistaja kysyi eilen osoitettani ja kertoivat laittavansa paketin matkaan tänään.

 

T. Ismo

 

 

From: Ismo Kauppi
Sent: keskiviikko 9. elokuuta 2017 18.49
To: 'SDXL-AM@yahoogroups.com' <SDXL-AM@yahoogroups.com>; 'sdxl-yleinen@yahoogroups.com' <sdxl-yleinen@yahoogroups.com>; 'Suomalaisten DX-lista' <dx@hard-core-dx.com>
Subject: EDXC-tarjous SDRPlay:stä huomenna viimeinen tilauspäivä!

 

Tervehdys,

 

Huomenna 10.8. on viimeinen päivä tehdä EDXC Special SDRPlay-tilaus. Todennäköisesti perjantaina SDRPlay:n finanssiosasto laittaa tiedot ostajille kuinka laitteet maksetaan.

Tämän jälkeen ne shipataan minulle kuriirilla, joten saan ne jo alkuviikosta. Tuon ne Tampereelle perjantaina noin 17:00-18:00 aikoihin. Valitettavasti en pääse aiemmin paikalle yhden pakollisen menon takia. Jakelen laitteita heti kun mahdollista perjantain ja lauatain aikana.

 

Seurailkaa siis sähköpostia ja kun kyseessä on jonkinlainen laskutustapahtuma, niin nokkelimmat postisovellukset saattavat laittaa viestin roskaposteihin.

 

Laitteita on mennyt ihan huomattava määrä, mikäli ennakkotietoni pitävät kutinsa Jo kolme viikkoa  sitten näin vahvistetun määrän olevan 10kpl ja tiedän, että ainakin 3-4 on tilattu varmuudella tun jälkeen.

Tässä vielä tilauslinkki: http://www.sdrplay.com/offers.php?offer=EDXC

73 IKA,  Ismo Kauppi

 

 

 

 

From: Ismo Kauppi
Sent: torstai 13. heinäkuuta 2017 12.08
To: 'SDXL-AM@yahoogroups.com' <SDXL-AM@yahoogroups.com>; 'sdxl-yleinen@yahoogroups.com' <sdxl-yleinen@yahoogroups.com>; 'Suomalaisten DX-lista' <dx@hard-core-dx.com>
Subject: EDXC-tarjouslinkki SDRPlay:stä kokoukseen saapuville!

 

Tervehdys,

Kuten jo aiemmin kirjoitin, yksi esiintyjistämme, SDRPlayn Jon Hudson on luvannut EDXC-tarjouksena sekä SDRPlay RSP1:stä että RSP2:sta 10% alennuksen listahinnasta. HUOM: tuo RSP1 hinta on uusi normaalihinta sitten viime viikon. Tilatut laitteet postitetaan minulle ja tuon ne sitten kokoukseen luonnollisesti ilman postikuluja.

Tässä on ennakkotilauslinkki (maksu kerätään elokuun 7-10.) : http://www.sdrplay.com/offers.php?offer=EDXC

T. Ismo

 

From: Ismo Kauppi
Sent: perjantai 7. heinäkuuta 2017 19.45
To: 'SDXL-AM@yahoogroups.com' <SDXL-AM@yahoogroups.com>; 'sdxl-yleinen@yahoogroups.com' <sdxl-yleinen@yahoogroups.com>; 'Suomalaisten DX-lista' <dx@hard-core-dx.com>
Subject: EDXC-tarjous SDRPlay:stä kokoukseen saapuville!

 

Terve,

 

Hyviä uutisia SDPlay:n valmistajalta kaikille EDXC:hen saapuville!

Jon Hudson on luvannut sekä SDRPlay RSP1:stä että RSP2:sta -10% alennuksen listahinnasta kokousväelle, luonnollisesti toimitettuna paikan päälle ilman postikuluja. Saamme lähiaikoina linkin, jossa tilaukset tehdään ja maksetaan ennakkoon. Nyt on yksi hyvä syy lisää saapua EDXC:hen.

 

Valmistajn kotisivut täällä: http://www.sdrplay.com/

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ DX mailing list DX@hard-core-dx.com http://montreal.kotalampi.com/mailman/listinfo/dx

 

Loki: 10.08.2017  View Printable Version 
Friday, August 11 2017

FinnishDX Hei, Ohessa lokaukset edellisen 7 vuorokauden ajalta. Ko. lokin saa myös Online Logista (log.hard-core-dx.com) seuraavasti: klikkaa "hae", lisätty jälkeen: "2017-08-03 2200 UTC", lisätty ennen: "2017-08-10 2200 UTC", klikkaa "Hae". 73! Risto PS. Tämä on automaattinen postitus. Jos havaitset siinä virheitä, laita minulle sähköpostia.
Eurooppa

6160 4.8. 1515-         D: Bits & Bleps, Winsen (Luhe). Musiikkia ja lyhyitä kuulutuksia, joissa puhuttiin vain SW Radiosta, aseman nimi mr:n lokauksesta. Ja tnx mr vihjeestä. JHY/V
Afrikka

950 5.8.         -1833 ERI: Voice of The Broad Masses of Eritrea. Näköjään taas tällä taajuudella. Antennitestaus tässä qthssa jäi nyt pelkkään ns. Abu Dhabi-lankaan mm. ukkosen vuoksi, vaikka mm viime yönä tuntui tulevan Boliviaakin. TK/H
Aasia

666 7.8. 1959-         PHL: DZRH Manila. Hoki tunnustaan hartaasti. Myös 594 kHz filippiini hyvin. HTE
810 6.8. 1945-         UAE: Pravasi Bharathi 810. Tulee näköjään dominanttina tässä ennen 20 utc kehuen kuulutuksissaan myös digital-lähetettä. Aloittaa tosiaan DRMn vasta n. 2010, tänään klo 2012. Vaikka SNR Abu Dhabi-langalla (n. 250m suoraan Persian lahdelle) oli ajoittain 10 dB ei Dream koodaa varsinaista idiä. TK/H
1215 7.8. 1930-         IRN: IRIB R Mazandaran, Chalus. HTE
1476 3.4. 1700-         CHN: Xining Zonghe Guangbo, Xining. Aluksi luulin Ziboksi, mutta lopulta avautui. Idissä ei nyt ollut Xinweniä. Tasaidi oli : "Xīníng shì guǎngbō diàn shì tái Zōnghé Guǎngbō". JHY
Etelä-Amerikka

930 9.8. 0200-         URG: CX20 R Monte Carlo, Montevideo. Uutiset rätinöiden seasta. HTE
FM

66.680 2.8. 1628-         RUS: Radio Ashkadar. Ufa -tx. Stereo (CCIR). IM
67.250 2.8. 1642-         RUS: Militseskaya Volna. Navashino -tx, Stereo (CCIR). IM
68.360 2.8. 1528-         RUS: Radio Rossii/GTRK Kuban. Kanevskaya -tx, GTRK Kubanin paikallis-ID! IM
68.360 2.8. 1048-         UKR: Radio M. Odesa -tx, ID: Radio M". IM
69.080 2.8. 1557-         RUS: Radio Rossii/GTRK Kuban. Primorsko-Akhtarsk -tx, antaa edelleen väärän PI:n (7786) ja PS:n (MAYAK). Stereo (CCIR). IM
69.920 2.8. 1219-         UKR: Svitle Radio Emmanuyil. Zaporizhzhya -tx, stereo (CCIR), // 70,37 MHz (Dnipro -tx) - ei stereo. IM
70.230 2.8. 1555-         RUS: Radio Rossii/GTRK Don-TR. Kamensk-Shakhtinskiy -tx, GTRK Don-TR:n paikallisohjelma-ID! IM
70.400 2.8. 1034-         UKR: Hromadske Radio. Kyiv -tx, stereo (OIRT). IM
70.970 2.8. 1035-         UKR: Radio Mariya v Ukraini. Olevsk -tx. Puhe-ID. IM
72.980 2.8. 1205-         UKR: Golos Nadiyi. Cherkassy -tx, stereo (CCIR). IM
73.190 2.8. 1203-         BLR: BR Radio Stalitsa/OIRT. Vasilevichi -tx, stereo (OIRT). IM
73.550 2.8. 1109-         RUS: Radio Blagovestiya. Voronezh -tx, stereo (OIRT). IM
73.970 2.8. 1630-         RUS: Nashe Radio. Kirov -tx, stereo (CCIR). IM
87.500 4.6. 1140-         I: RDS - Radio Dimensione Suono. Multi -tx. Mainosten jälkeen id:t, jingle ja musaa. PW
87.500 18.7. 0901-         RUS: R.Maximum. Saratov-tx, tauotonta ns.keskitien (=ei aihetta käsiennostoon) rokkia. "Novoye musika Maximum" ja "Maximum" idejä ilman radio sanaa väliin. Heinäkuun nauhoihin nyt käsi koski vaikkei oikein keleillä ole tultu oltua, 34MDtä ja pari C-kassua ois kollaamatta. HPI/R
87.500 2.8. 0920-         UKR: Vesti FM. Simferopol -tx. IKA
87.500 2.8. 0900-         UKR: Vesti FM [RUS]. Simferopol -tx. Mittarin täydeltä ... [muutettu maa Ukrainaksi ... samanniminen asema löytyy paremminkin sieltä!]. IM
88.100 8.6. 0535-         SRB: Radio Dedal, Grocka. Selvästi alle kahden kuukauden sai kesäkuun kahdeksannen päivän vähän kerrassaan perattua. Erittäin mielenkiintoinen päivä varsinkin ylivoimaisesti parhaitten kohdalleni sattuneitten brittikelien takia. JUS/Utö2017
88.200 5.8. 0640-         ROU: Rock FM, Bucuresti. Bistrita tx. JJK
88.300 2.8. 1000-         UKR: Radio Zvezda. Sevastopol-tx. IKA
88.300 2.8. 0940-         UKR: Radio Zvezda [RUS]. Sevastopol -tx. Päihitti jonkin aikaa taajuuden "valtiaan", Tallinnalaisen Hit FM:n. IM
88.400 2.8. 0857-         TUR: Fistik FM - Samsun. Samsun -tx, PI:FFFF. PI:n perusteella tämä onkin ihan aito FF-asema, oikein tuplasti! IM
88.500 2.8. 1000-         UKR: Retro FM. Odesa-tx. IKA
88.600 17.6.15 0916-         UKR: Radio Vanya. Simferopol [RUS]. Vocal ID, local ads, tel. to Simferopol. Lokipäivitystä, ei RM-lokiin. IS
88.600 27.6. 0949-         UKR: Radio Vanya. Simferopol -tx. Ei paikallisuuteen viittaavaa tähän aikaan. Samalla myös Dacha 88.0 hyvin. PW
89.000 5.8. 0640-         BUL: Radio Focus, Sofia. Dobruch tx. Paikalliselta tuntunut mainos oli lopultakin puhelinnumeron perusteella läntiseen Bulgariaan sijoittuva, Peristera-linnan turistimainos. JJK
89.100 8.6. 0700-         CZE: Country R Morava Sever, Ostrava. Kolsov-tx. Paikallinen tapahtumakalenteri Spravy z nasheho regionu ja radiotext kertoi vielä "Poslouchate Country Radio z vy(si)lace Kolsov 89,1. Samaan aikaan Country Radio 96.8:lla lähetti yleisuutiset, ja radiotext oli pelkkä Poslouchate Country Radio. JUS/Utö2017
89.100 13.6. 1345-         UKR: Radio Dacha [RUS]. Sevastopol tx. JVA
89.100 2.8. 0925-         UKR: Radio Dacha [RUS]. Sevastopol -tx, ID: "Radio Dacha". IM
89.200 22.7. 0703-         G: Westside Radio. London (EN-GTL). ID. JJJ
89.200 15.8.15 1723-         UKR: R Zvezda. Kerch -tx [RUS]. Lokipäivitystä, ei RM-lokiin. IS
89.300 5.8. 0632-         RUS: Sport FM, Moskva. Krasnodar tx. JJK
89.300 2.8. 0910-         TUR: Türkiye Polis Radyosu. Samsun -tx, ID:"Türkiye Polis Radyosu". IM
89.400 4.8. 2017-         NOR: NRK P1. Haukberget (fi). Es keskiyöllä, tukku Norjalaisia tukevasti mutta tämä ainut ilman RDS dataa, stream tarkistus. FMListin mukaan tehoa 0.012w / 1078km mutta tuli kohtuullisesti. JJJ
89.500 8.6. 0703-         + POL: Radio WAWA, Trzebnica. Paikallinen sää, jossa lämpötilat Trzebnicaan ja Wroclawiin. Radiotext: Radio WAWA - Non...p.. - Trzebnica 89.5. JUS/Utö2017
89.500 5.8. 0635-         UKR: Armiya FM, Kyiv. DO-tx//89.1. JJK
89.500 22.7. 1015-         UKR: Armiya FM, Kyiv (KY). JHY
89.500 2.8. 0927-         UKR: Lubimoe Radio Krym. Sevastopol -tx, PI:730B. Soitteli Rod Stewartin "Hot Legs"! IM
89.600 8.6. 0702-         AUT: Lounge FM, Wien. Graz-tx. JUS/Utö2017
89.800 2.8. 0901-         TUR: Metro FM. Samsun -tx, PI:ACAD (!). IM
89.900 2.8. 0915-         UKR: Dorozhnoye Radio [RUS]. Sevastopol -tx, Radio Aallon (90,0 MHz) vahvoissa häiriöissä. IM
90.000 8.6. 0701-         CZE: R Beat. Blansko-tx. Omaan excel-kortistoon tuli monta uutta riviä, kun huomasin, että Beatillä rds radiotext antaa paikallisidin tyyliin Poslouchate Radio Beat Blansko 90MHz. Muita nähtyjä Poslouchate Radio Beat Brno 91MHz, Poslouchate Radio Beat Rosice 91.4 MHz ja Poslouchate Radio Beat Znojmo 93.8 MHz. JUS/Utö2017
90.100 2.8. 1000-         BUL: BNR Hristo Botev. Kavarna -tx. JHY/I
90.100 2.8. 0917-         UKR: Retro FM [RUS]. Simferopol -tx, ID:"Retro FM". IM
90.200 8.6. 0705-         POL: R Eska Wroclaw. Jelenia Gora-tx. JUS/Utö2017
90.200 8.6. 0705-         POL: Radio Emaus, Poznań. Leszno-tx. Nousi heti esiin Eskan idattua. JUS/Utö2017
90.200 2.8. 0944-         UKR: Radio ROKS - Ukraina. Odesa -tx, ID: Radio Roks". IM
90.400 3.8. 1502-         EGY: Radio Masr, Cairo. Ismailia tx. Oli kolmas kerta tänä kesänä kun Ismailian lähettimen Masr kuului Bromarvissa. JMS
90.400 8.6. 0704-         POL: R Zlote Przeboje, Wroclaw. JUS/Utö2017
90.400 2.8. 1000-         UKR: R More. Sevastopol -tx. IKA
90.400 2.8. 0928-         UKR: Radio More. Sevastopol -tx, ID:"Radio More". IM
90.400 2.8. 0900-         UKR: UR 1 Persha prog. Kryvyj Rih -tx. 0,3 kW. IM
90.500 17.6. 1607-         + SRB: R Zlatousti, Kragujevac. JHU
90.700 4.6. 1137-         IRL: RTÉ 2 FM. Multi -tx. Promoja. PW
90.800 2.8. 0902-         TUR: TRT 3 Radyo Üc. Samsun -tx, ID: "Radyo Üc". IM
90.800 2.8. 0923-         UKR: Radio Shanson. Ternopil tai Mykolayiv -tx, ID: "Radio Shanson". IM
90.800 2.8. 0930-         UKR: Vesti FM [RUS ]. Sevastopol -tx, ID:"Vesti FM". IM
90.900 16.6. 0900-         EGY: El-Radio FM, Cairo. Nousi kuuluviin noin minuutin ajaksi. Nainen luki uutisia arabiaksi. PI näytti F090. Dynaamisesta PS:stä näkyi FMlistin mukaisesti "Now DMC" /"Network". PUL
91.000 2.8. 0934-         UKR: Krayina FM. Odesa -tx, ID:"Krayina FM". IM
91.100 8.6. 0702-         AUT: Radio Energy, Wien. Hornsburg-tx. JUS/Utö2017
91.200 2.8. 0929-         UKR: UR 1 Persha prog. Kropyvnytskyi -tx, klassista musiikkia. IM
91.300 4.6. 1137-         IRL: RTÉ 2 FM. PW
91.300 2.8. 0908-         TUR: TRT Nagme. Samsun -tx, PI:3208. IM
91.300 2.8. 0951-         UKR: Radio ROKS - Ukraina. Pervomalsk -tx, ID: "Radio Roks". Pientä keliä Ukrainaan päin, etenkin Sevastopol ja Krimi olivat ko. päivänä suosiossa! IM
91.500 2.8. 0932-         UKR: Hit FM - Ukraina. Mykolayv -tx, ID:"Hit FM". IM
91.600 3.8. 1553-         FIN: YLE Radio Yksi. Kuopio-tx 240 km meteorina jagin takakeilalla (ja YLEX Kuopio 93.9). YLEX Lieksa-tx nousi samaan aikaan 93.4 RDS:llä arabin päälle. Kyllähän nämä todella lyhyet Suomi-meteorit on uskottava mahdolliseksi. Ei siis lentokonehejastumia. Aiemmin alkukesästä lyhyysennätykseksi tuli Lahti 95.5 (120 km) ja YLEn Aikainen Espoo 94.0 (150 km). Outoa tässä on se, että en ole koskaan aiemmin Utössä tai Naantalissa Suomi-meteoria havainnut, mutta Virolahdella useampaan kertaan. HKU/PoronR
91.600 2.8. 0903-         UKR: Lyuks FM. Kryvyj Rih -tx, PI:1047. IM
91.700 2.8. 0954-         UKR: Radio Maximum. Sevastopol-tx. IKA
91.700 2.8. 0918-         UKR: Radio Maximum [RUS]. Sevastopol -tx, ID:"Radio Maximum". PI:7103 (ei löydy FM Lististä). IM
92.000 13.6. 1416-         + TUR: Radyo Hazar, Elazig/Harput Etegi (dad-ela). Kävi pinnassa idin verran. Musiikkia tuli sen verran, että sai 30 sek klipin tehtyä. Poron1/TAK
92.100 2.8. 0932-         UKR: Retro FM. Cherkasy -tx, ID:"Retro FM", tehoa 0,5 kW. IM
92.300 2.8. 0927-         BUL: Radio 1, Varna. Kavarna-tx. Pitkässä mainosputkessa mm. Restaurant Olea. MSO
92.400 27.6. 0958-         UKR: Radio Maksymum. Poltava -tx. Idasi "As long as you love me":n jälkeen ja feidasi pois. PW
92.400 2.8. 0939-         UKR: Retro FM. Kyiv -tx, PI:62F2. IM
92.500 13.6. 1424-         + RUS: Russkoye Radio, Kanevskaya (KD). Paikallisia mainoksia ja yhteystiedot. Poron1/TAK
92.600 13.6. 1421-         RUS: DFM Krymsk (KD). Varenikovskaya tx. Paikallisia mainoksia yhteystietoineen Krymskin studiosta. Poron1/TAK
92.700 27.6. 0951-         SRB: iFM, Topola. Hyvä minuuttinen tällä taajuudella kun ensin idasi Radio City ja sitten tältä tuli mainosten loppu, jinglejä ja lisäksi "iFM Topola". PW
92.700 8.6. 0521-         + SRB: R City, Ub. JUS/Utö2017
92.700 27.6. 0950-         SRB: R City, Ub. PW
92.800 2.8. 0900-         TUR: TRT FM. Samsun -tx. PI:3201. IM
92.800 2.8. 0959-         UKR: NRJ. Kiev -tx. IKA
92.800 2.8. 0946-         UKR: NRJ. Kiyv -tx, PI:62F3. ID tuntui olevan "Radio Energy" ... tai sitten jonkin ohjelman formaatti. IM
92.900 13.6. 1418-         RUS: NRJ Anapa (KD). Paikallisia mainoksia ja niiden perään paikallisidi ja yhteystiedot. Poron1/TAK
92.900 27.6. 1000-         SRB: Radio S. Idasi tasalta "Radio S i S Media", noin 15-20 sekuntia ennen tasaa "Radio S". fmlist listaa tämän nimellä Radio S1. PW
93.300 9.6. 0743-         + F: Radio Présence Pyrenees, Montauban. "Radio Présence 93.3". JY/2017
93.300 2.8. 1207-         MDA: Radio ZUM, Chișinău. Chișinău tx. Hetken aikaa Moldovaa ja sopivasti idit. JVA
93.500 2.8. 1000-         ROU: RFI Romania, Bucuresti. MSO
93.700 4.7. 1740-         CZE: R Helax, Ostrava. JHY/V
93.800 8.6. 0530-         SRB: Radio Soni, Smederevska Palanka. JUS/Utö2017
93.800 2.8. 0959-         UKR: Radio Biznes FM, Kiev. Idasi "Business Radio". IKA
94.200 2.8. 1000-         UKR: R Maksimum. Kiev-tx. RDS [RADIO] [MAXI2] [94,2] PI-koodi 1021. IKA
94.400 16.6. 0835-         BUL: Radio FM+. Ruse -tx. Nousi kesken tanssikappaleen idaamaan ja antamaan webbisaittinsa osoitteen. PUL
94.500 8.6. 0700-         + AUT: Radio Ypsilon, Hollabrunn. Asema itse käyttää kirjoitusasua radioYpsilon. Tähän aikaan Radio Ypsilon Regionsflash. Viereisellä taajuudella välkkyi Campus & City Radion RDS CR_94.4... JUS/Utö2017
94.500 27.6. 1000-         SRB: RTS-Radio Beograd 1. Crveni Čot -tx. Siirtyi uutisiin. PW
94.500 16.6. 0755-         TUR: Misk Radyo, Istanbul. Camlica -tx. Audio -id taajuuden kera. Tätä ei ole aiemmin lokattu, mutta luulen, että tämä on entinen paljonlokattu Rock FM. Ohjelmassa ns. koraanijollotusta. PUL
94.700 15.6. 1915-         SRB: Radio Krupanj. Jagodnja -tx. Kansanmusiikkia ja audio -id puhelinnumeron kera. PUL
95.100 8.6. 0656-         + POL: R Zet Gold, Katowice. Idasi "Radio Zet Gold 95 i 1" Ainoa Zet Gold tällä taajuudella, joten uskallan plussata. JUS/Utö2017
95.200 16.6. 0752-         TUR: Risalet Radyo. Tekirdag-Nusratli -tx. PIPS- ja "Risalet Radyo" -audio -idit. Kuuluu Diyanet -mediaryppääseen. 'Diyanet' on suomeksi 'uskonnollinen' (sillä ei siis sanana ole mitään tekemistä verkon kanssa). Risalet Radyo taas on suomeksi suunnilleen "Apostolien Radio". PUL
95.200 2.8. 1000-         UKR: Radio Melodia, Kiev. IKA
95.400 2.8. 1206-         MDA: Radio Moldova Tineret, Chisinau. Bender tx. JVA
95.500 27.6. 1000-         BIH: Radio OSM, Veliki ?ep. ID muodossa OSM Radija. PW
95.900 16.6. 0839-         BUL: Z-Rock, Sofia. Varna -tx. Aika vaisusti, mutta heitti audio-idin raskaan rockin väliin. PUL
95.900 22.7. 0843-         G: BBC R Humberside. Ei idiä, mutta ohjelmana 'Absolutely Clueless with Andy Comfort', joka on aseman tuotantoa. JHY
96.100 8.6. 0548-         SRB: Radio SD, Smederevo. JUS/Utö2017
96.200 27.6. 0954-         SRB: Rock Radio. Beograd -tx. Feidaili parin muun aseman kanssa, mutta "Rock Radio" tuli hyvin läpi. PW
96.300 22.7. 0843-         G: R Aire, Leeds. JHY
96.500 8.6. 0705-         CZE: CRo Hradec Králové, Hradec Králové. JUS/Utö2017
96.500 15.6. 1412-         G: Westsound FM. Stranraer -tx. "Grab 2 Grand" -kilpailu kuuntelijoille. Audio -idejä. Asema näköjään käyttää nimestään yhteenkirjoitettua muotoa. PUL
96.500 27.6. 1000-         SRB: RTS-Radio Beograd 2. Crveni Čot -tx. Radio Beograd 2 oli tasurikuulutus. PW
96.600 13.6. 1404-         UKR: Feo FM, Feodosiya. Feodosiya tx. "... Radio, Feo FM" eli jokin slogani tällä oli. Taajuudesta 92.4 ylöspäin oli ihan tyhjää (ei ukrainalais taajuuksia), mutta keli ei vetänyt Ukrainan yli. JVA
96.700 2.8. 0940-         + TUR: Radyo Tutku, Kocaeli. "Radyo Tutku". Tässä oli tsäkää, mutta mielestäni turkkilaiset ketjuasematkin idaavat huonosti eli turhan harvakseltaan. Samsunin Tutku FM kuului pari viikkoa aiemmin. HKU/PoronR
97.000 27.6. 1011-         I: Radionorba. Multi -tx. Cheriä tuli aika feidaillen. PW
97.000 16.6. 0750-         TUR: Radyo Fenerbahce. Istanbul/Camlica -tx. Audio- ja PI (3024) -idit. PUL
97.100 6.8. 1600-         + FIN: Ylioppilasteatteri, Helsinki. Mustikkamaa-tx 5 wattia. Yllättävän vahva signaali keskustassakin. Sheakespearen Kesäyön Uni -näytelmän taustamusiikit lähetetään tätä kautta pitkin metsiä sijaitseviin kaiuttimiin. JTK
97.100 22.7. 0844-         G: R Carmarthenshire, Carmel. Musiikin jälkeen outo idi ja mainoksia. Avautui lopulta muutaman yrityksen jälkeen helposti. Mukava yllätys. JHY
97.100 18.7. 1534-         I: R.Ananas, Marotta (PU). PIPS, audioID jne. Vuodesta 1982 tämä asemalegenda tässä sykkinyt. Ensikuuluminen 1985 Suomessa MarkoBn ja TimoILn toimesta. HPI/R
97.400 16.6. 0752-         TUR: Diyanet Ku'ran Radyo. Istanbul/Camlica -tx. PI -id 3220. Koraanin luentaa ja opetusta. Luenta arabiaksi (kuten Islamin sääntöihin ymmärtääkseni kuuluu) ja selitys turkiksi. On 95.2 Risalet Radyon sisarasema; kuuluvat molemmat Diyanet - mediaryhmään. PUL
97.500 16.6. 0850-         ARS: Saudia Radio, Jeddah. Halat Ammar -tx. Ensin englanninkielistä puheohjelmaa, jonka päätteeksi toivotettiin 'Happy Ramadan' ja sitten tasalta ID ja uutiset - edelleen enkuksi. Tässä täyttyi monikymmenvuotinen unelmani: kuulla Saudi-Arabia FM:llä. Ei kuitenkaan ollut pisin skippini, jäi alle 4000 km:n (3750 km). PUL
97.600 27.6. 0955-         SRB: R Beograd 2, Beograd. Radio Beograd 2 - Vesti. PW
97.600 16.6. 0752-         TUR: Radyo Trafik Marmara. Istanbul/Camlica -tx. PI (322F)- ja audio idit. Heitti lyhyet uutiset ja sään. On varmaankin ex-Radyo Müzik, joka tässä vielä viime kesänä on lokattu. PUL
97.800 18.6. 1749-         I: R Piterpan. Galzignano Terme (PD)-tx. JHU
97.900 27.6. 1006-         BIH: Obiteljski Radio Valentino. Gradačac -tx. Pitkämuotoinen ID sisältäen myös Obiteljski -sanan. Myös PI, RDS ja radiotext. PW
98.000 16.6. 0844-         BUL: Obshtinsko Radio Veliko Tarnovo. Kaksi samanlaista audio -idiä "Obshtinsko Radio Veliko Tarnovo". Ja välissä soitti Blondieta. Identifiointi tuotti jonkin verran pään vaivaa, kun tuo Veliko Tarnovo ei ensikuulemilla tarttunut korvaan. 'Obshtinsko' on englanniksi 'municipal'. Asema käyttää nimensä pitkää muotoa webbisivuillaan ja logossaan, joten se lienee sitten 'virallinen' nimi. PUL
98.000 27.6. 1005-         SVK: Rádio Aktual. Ru?omberok -tx. PW
98.000 13.6. 1419-         UKR: Radio Sputnik [RUS]. Tel'manovo tx. Tämä ei tullut ihan kelisuunnasta vaan Donetskin suunnalta. Pari selvää idiä. JVA
98.100 16.6. 0855-         JOR: Tentative: JRTV Amman FM. Aqaba -tx. Tässä muut ovat kuulleet Sawan, mutta minusta tämä ei ollut se. Soitteli arabiankielisiä lauluja, jotka eivät olleet niin poppia kuin Sawalla. Tasalta ei myöskään tullut uutisia. Aqaba on vajaan 100 km päässä Halat Ammarista, joka kuului samaan aikaan 97.5:llä. PUL
98.200 16.6. 0749-         TUR: Best FM. Istanbul/Camlica -tx. PI (321D)- ja jingle -id. Turkkilaista poppia, mm. Hande Yenerin "Ya Ya Ya Ya". PUL
98.200 16.6. 0752-         TUR: Karadeniz FM. Istanbul/Camlica -tx. PI (3415)- ja audio -id. Mainosblokki alkoi kassakoneen kilauksella. PUL
98.300 16.6. 0827-         ROU: Bucuresti FM. PIPS EE03 / "BFM 89,3". Käyttää näköjään usein "BFM" -nimeä. Toki vanha "Bucuresti FM" on myös käytössä. Nais-DJ:n johdattelemaa länsimaista päivän poppia. PUL
98.500 16.6. 0901-         ARS: Saudia Radio, Jeddah. unid QTH. Uutisia englanniksi // 97.5. mutta paljon heikommin syvään feidaten. PUL
98.500 2.8. 1001-         UKR: Russkoye radio - Ukraina. Kiev -tx. IKA
98.600 16.6. 0750-         TUR: Number One Türk. Istanbul/Camlica -tx. Tasalta parin minuutin uutisbulla turkkilaisen popin sekaan. Sekä audio- että PI (3226) -idit. PUL
98.800 16.6. 0752-         TUR: Star Artı. Istanbul/Camlica -tx. Vain PI -id 3443. Pitkä mainosblokki. PUL
99.000 16.6. 0754-         TUR: Pal FM. Istanbul/Camlica -tx. Jingle idejä ja PI 343D. Turkkilaista poppia, mm. Gulsen -yhtyeen "Her Gece". On luultavasti ex-Karma Türk. PUL
99.200 13.6. 1341-         UKR: Radio Melodiya, Mykolayiv (MY). Mykolayiv tx. "Reklama Melodia FM Mikolayiv 99.2 FM telefon...." lopetti mainosblokin. JVA
99.300 7.6. 1705-         I: G.R.P. Giornale Radio Piemonte, Torino (TO). JJK/Utö 2017
99.300 13.6. 1357-         UKR: Radio Zvezda [RUS]. Yalta tx. Kuului 98.3 Simferopol (2288km), mutta tässä (2337km) paremmin. JVA
99.400 13.6. 1300-         RUS: Radio 107, Krasnodar (KD). Anapa -tx. Poron1/VJR
99.400 16.6. 0759-         TUR: Radio Babylon. Istanbul/Camlica -tx. Muista kelien aikana kuuluneista turkkilaisista poiketen soitti länsimaista poppia - sieltä vähän harvinaisemmasta päästä. PI -id 3486. PUL
99.400 13.6. 1400-         UKR: Kherson FM, Kherson (KE). Kherson tx. Voiko RDS:ään luottaa? Ei ainakaan Ukrainassa. PI: 1047, PS: LUX_FM__ 99,4_FM_ KHERSON_ REKLAMA TEL 0552 39-74-75. Mutta kun tulee tasa niin asema idaa kaksi kertaa peräkkäin Kherson FM. Pieni googlaus ja OLL haku ko. taajuudelta vahvistaa (RAL kuullut samaan aikaan), että kyseessä on Kherson FM. Ei antanut edes mainosblokin loppuun mitään puhelin numeroita. JVA
99.400 13.6. 1250-         UKR: Relax FM. Donetsk (DO) -tx. Poron1/VJR
100.000 27.6. 1006-         HNG: Korona FM100, Kalocsa. PW
100.100 2.8. 1203-         MDA: Jurnal FM, Chișinău. Chișinău tx. Näytti normaalin litanian lisäksi PS:ssä SMS 9955. JVA
100.100 2.8. 0957-         UKR: NRJ. Ilmeisesti Mykolayiv-tx. IKA
100.600 7.6. 1706-         I: Radio Stereo 5 Cuneo (CN). Dynaamisen RDS:n kanssa tuli läpikäytyä maninoksissa koko lähiseudun autokaupat. JJK/Utö 2017
100.700 27.6. 1005-         HRV: Radio Borovo, Borovo. PW
100.700 2.8. 0940-         UKR: UR 1 Persha Prog. Chongar -tx. IKA
100.800 6.8. 1701-         I: Radio Italia Uno Party, Torino (TO). Faro tx. JJK/Utö 2017
100.800 7.6. 1706-         I: Radio RDM - Radio Dimensione Musica, Silla di Gaggio Montano (BO). ". JJK/Utö 2017
100.900 2.8. 1015-         MDA: Dorozhnoye Radio, Tiraspol. Antoi Tiraspolin taajuus-idin 105.4. Tämä 100.9 puutuu FMLISTistä. HKU/PoronR
100.900 2.8. 1002-         UKR: Kherson FM. Vasylivka-tx. Tätä lähetintä ei FMLIST tunne ollenkaan ja Proradiossakin vielä future plan, mutta id selvä ja Dnieprin rannalta ihan kelialueelta löytyy tämä Vasylivka. JKZ/NÄS
100.900 13.6. 1340-         UKR: Retro FM, Kremenchuk (PO). Tämä tuli tässä vaiheessa pintaan. Ensin Retro promoja ja web sivujen mainosta, jonka jälkeen taajuus-idi ja paikallisia mainoksia. Paikallisten mainosten aikana 1342 venäläinen Retro FM kävi henkäisemässä idinsä ja jatkoi musiikilla, kun taas tämä veti paikallisia mainoksia edelleen. Poron1/TAK
101.000 13.6. 1627-1658 KAZ: Qasaq Radiosy, Astana. Atyrau (aty) tx. Nousi muutaman kerran hyvin, mutta valitettavasti varsinainen idi jäi saamatta. Keskusteluohjelman ohjelmakohdilla saa kyllä raportin aikaiseksi, jos parempaa kohtaa ei tallenteilta löydy. Ohjelmassa oli mukana joku tohtorismies, jolle yleisö sai soittaa kysymyksiään. Eikös ne tohtorit ole tunnetusti lääkäreitä, joten ohjelmassa lienee ollut Phone-In Lääkäri? En kyllä ymmärtänyt sanaakaan itse keskusteluista, mutta esittelyvaiheen tittelit avautuivat hyvin. Poron1/TAK
101.000 13.6. 1349-         UKR: Radio Shanson, Berdyansk (ZP). Paikalliset mainokset ja yhteystiedot. Poron1/TAK
101.200 13.6. 1650-         RUS: Radio Mayak, Velikiy Novgorod (NO). Paikallinen mainos, paikallinen idi ja paikalliset yhteystiedot. Poron1/TAK
101.200 2.8. 0944-         UKR: Radio 7, Simferopol (KR). Paikallismainoksia. IKA
101.300 14.6. 1126-         UKR: R Pyatnitsa. Mariupol -tx. Id ja mainoksia, vielä kuunneltava oliko paikallisia. IS
101.300 2.8. 1002-         UKR: Radio Krym. Uutisten jälkeen delfinario- ja joku muu mainos (yliopisto?) Sevastopoliin. Edit: Poistetaan Sevastopol-paikallisuus, sillä se ei taida olla perusteltua. IKA
101.400 13.6. 1310-         UKR: Svoye Radio, Luhansk. Rovenky (LU) tx. Tämä asema ensimmäistä kertaa OLL lokissa, mutta JMS on kuullut tämän OIRT bandilla jo 2004, joten ei plussaa. Idi oli kaksiosainen, ensin mies kuulutti aseman päätaajuuden "103 и 6 FM" ja perään nainen kertoi aseman nimen. Tämä lähetin on nelisenkymmentä kilometriä Luhanskista etelään. Poron1/TAK
101.500 2.8. 0950-         UKR: R Shanson Krim, Sevastopol. Temmelsi taajuudella Retro FM:n kanssa. IKA
101.500 13.6. 1342-         UKR: Retro FM, Kropyvnyts'kyi (KH). Kropyvnyts'kyi tx. Aloitti mainosblokin Retro FM 101.5 kuulutuksella. Onneksi heti ensimmäinen mainos Kropyvnyts'kyihin, sillä mainosblokin lopun reklama slusban jälkeistä paikkakuntaa ei enää kuulunut. Taajuudella kolme (3) Ukrainan Retroa, joista kaksi ihan eri kelisuunnassa mikä nyt oli päällä, tosin Utössä oli kuultu samaan aikaan myös Ukrainan Retro FM, mutta LU:sta eli juuri idempää ja eri kelisuunnasta. JVA
101.600 13.6. 1326-         RUS: Radio Rostova, Rostov-na-Donu (RO). Musiikkiformaatti selkeästi rokimpaa kuin NRJ:llä, joten aseman vaihtuminen ei jäänyt huomaamatta. Antoi idin ja sloganin alkavan kappaleen intron päälle. Poron1/TAK
101.600 13.6. 1342-         UKR: Russkoye radio - Ukraina, Mykolayiv. Mykolayiv tx. JVA
101.700 13.6. 1315-         UKR: Radio ROKS, Kramatorsk (DO). Vain paikallis-idi ja täytekappale mainoskatkon paikalla. 100.8 antoi samaan aikaan mainoksen ja yhteystiedot. Taitaa olla erilainen markkinatalous Donetskin maaseudulla? Poron1/TAK
101.700 13.6. 1343-         UKR: Yumor FM [RUS], Simferopol. Simferopol tx. JVA
101.700 13.6. 1342-         UKR: Yumor FM, Simferopol (KR). Alueellisia mainoksia Krimille ja yhteystiedotkin tyyliin "Yumor FM Krim". Ohjelma kuitenkin perus Yumor FM ohjelmaa. Samantyylistä toimintaa olen havainnut toisillakin asemilla eli alueellisia mainoksia ketjuohjelmaan upotettuna. Sitten vaan alueen pääasemaa (=studiota) etsiskelemään ... No joissakin tapauksissa yhteystietojen yhteydessä mainitaan alueen pääaseman paikkakunta alueen nimen sijaan. Poron1/TAK
101.800 27.6. 1008-         SRB: RTS-Radio Beograd 202. Crveni Čot -tx. Tehoista huolimatta feidaili tosi paljon. PW
101.800 13.6. 1414-         UKR: Kazachye Radio LNR, Luhansk (LU). Kasakoiden äänitorvi. LNR aseman nimessä merkkaa Luhanskin kansantasavaltaa (Luganskaya Narodnaya Respublika). Poron1/VJR
101.800 13.6. 1330-         UKR: Kazachye Radio, Luhansk (LU). Mainosteli musiikkikappaleitten välissä aseman OnLine-palveluita. Tällä nimellä ensimmäistä kertaa OLL:issa, mutta aikaisemmin kuultu Avtoradio nimellä. Poron1/TAK
101.800 13.6. 1420-         UKR: Radio Maksymum, Zaporizhzhya (ZP). Zaporizhzhya tx. Pystyin vertaamaan tätä 92.4 Poltavan vastaavaan paikalliskatkoon. Tämä kesti n. 2:30, Poltavalla 10 sekunttia pitempään. JVA
101.800 13.6. 1357-         UKR: Retro FM 101.8, Henichesk (KE). Poron1/VJR
101.800 13.6. 1341-         + UKR: Retro FM, Henichesk (KE). Paikallisia mainoksia ja paikallis-idi. Poron1/TAK
101.900 13.6. 1312-         RUS: Radio TVS, Taganrog (RO). Nousi hikisesti idille. Poron1/TAK
101.900 2.8. 0947-         UKR: Styl'noye radio Perets' FM, Kherson (KE). Idadi "Radio Perets FM". IKA
101.900 13.6. 1351-         UKR: Stylnoye radio Perets FM, Kherson (KE). Paikalliset mainokset, paikallisidi ja yhteystiedot. Poron1/TAK
102.000 18.6. 1657-         I: Skyline Radio & Soul. Cingoli (MS)-tx. Yllättävän harvinainen vaikka tehoksi väitetään 100 kW. Kuten nimestä voi päätellä, idaa "englanniksi". TIK
102.000 13.6. 1348-         UKR: Radio Galaktika Plyus 102 FM, Pruluky (CH). Oli melkoista pyöritystä tähän aikaan. Asemat vaihtuivat tiuhaan joka taajuudella. Täältä sattui tämän idi kohdalle. Siinä mielessä helppo asema, kun ei kuulu mihinkään ketjuun, niin kaikki on "paikallista". Poron1/TAK
102.100 18.6. 1701-         I: Radio Bruno, Carpi (MO). Paikallisia mainoksia ja paikallis-PI 5F4D. 102.8:lla mainostettiin Welcome Emilia Romagnaa samaan aikaan. TIK
102.100 13.6. 1320-1324 RUS: Evropa Plus, Maykop (AD). Paikallisia mainoksia 4 minuuttia ... Poron1/TAK
102.100 2.8. 1000-         UKR: KISS FM. Mykolaiv -tx. Ei irronnut paikallista. IKA
102.100 13.6. 1344-1352 UKR: Kiss FM, Mykolajiv (MY). Paikallinen mainos :44, mutta ilman paikallista idiä. Poron1/TAK
102.100 13.6. 1416-         UKR: Kiss FM, Mykolayiv (MY). Mykolayiv tx. Paikallismainoksia tähän väliin. JVA
102.100 13.6. 1335-         UKR: Radio Lider, Krasnoperekopsk (KR). Varsinainen idi ei osunut kohdalle, mutta mainosten jälkeen "sozialna reklama", jossa mainitaan lähetinpaikkakunta. Poron1/TAK
102.400 2.8. 0959-         + UKR: Radio Nostal'zhi 102.4FM, Nikopol (DP). R Kazak Novorossiysk hallitsi taajuutta yli puoli tuntia kunnes tämä pääsi tasan idille. HKU/UtöR
102.500 13.6. 1342-         UKR: Hit FM - Ukraina, Kherson. Kherson tx. JVA
102.600 2.8. 0956-         UKR: Grad FM, Odesa (OD). Jingle kuulosti selkeästi "Grad FM" ja heti sen jälkeen spiikattuna "Radio 103.8 FM". Viittaa Odessan asemaan tällä taajuudella, johon on listattu Moye Radio 103.8, mutta löytyi joistain listoista myös tälle Grad-nimelle. Sivulinkki vie tv-asemaan. Kuului kuitenkin taajuudella 102.6 MHz. //// Tässä pari kuvaa Virolahden simppelistä remote-radiostani, PoronR-rx. Kaksi kiinteää H-antennia, kaakkoon ja lounaaseen. SDRplay RSP2:ssahan on antennikytkin. HKU/PoronR
102.800 13.6. 1400-         UKR: Avtoradio [RUS]. Sevastopol tx. JVA
102.800 13.6. 1340-         UKR: Nashe Radio, Mykolayiv (MY). Mykolayiv tx. Aloitti taajuudella eli "102.8 Nashe Radio, Reklama". Taajuuden ainoa Ukrainan Nashe. JVA
102.900 13.6. 1346-         UKR: Russkoye Radio [RUS]. Alushta tx. JVA
103.100 7.6. 1709-         + F: Radio Alliance Plus, Nimes. RFI-ohjelmaa tuli kuten pitikin. RDS-id. JJK/Utö 2017
103.100 2.8. 0949-         URK: Lubimoe Radio, Simferopol (KR). Paikallisia mainoksia innen tätä idikohtaa. IKA
103.200 2.8. 1221-         UKR: Narodnoye Radio, Odesa. Odesa tx. "Narodnoye Radio 103.2 FM" kuulutus. Nousi kaksi kertaa eli klo 1209 ja 1221. Tällaisilla keleillä on tuurissaan saada asema idattua puhumattakaan että antaisi vielä ns. paikallisidit. JVA
103.300 18.6. 1655-         I: RAI Isoradio. Mielenkiintoisesti kuulutti: "A Roma, 103.5, RAI Isoradio ...". Ei kannattane siis tarjota 103.5:lle paikallisidiksi. TIK
103.400 18.6. 1655-         AUT: Life Radio, Tirol. Sopivasti nousi kuuluville uutisten alkuun. TIK
103.700 2.8. 0957-         MDA: Novoye Radio, Chișinău. Paikallis-id Chișinăuhun. Ex-Russkoye Radio. Russkoye Radio näyttäisi olevan lopetettu kokonaan Moldovassa. HKU/PoronR
103.700 2.8. 1201-         MDA: Novoye Radio, Chisinau. Chișinău tx. Telefon reklama slusbat Chisinau aiheutti selvittelyä, mutta OLListahan vastaus löytyi, ex Russkoye Radio. JVA
103.700 13.6. 1407-         UKR: Radio ERA FM, Kherson. Kherson tx. "Reklama Slusba ERA FM Kherson" ja numeroita. JVA
103.900 2.8. 1207-         UKR: Radio Ladyzhyn. Ladyzhyn tx. Musiikkia, näytti vain PI:n ja PS:n 043043. Aseman nimi otettu siis FMlististä. Varsinkin Ukrainan osalta FMlist ei pysy muutosten perässä. Meidän itse kunkin täytyy vain laittaa pävityspyyntöjä ylläpitäjille. JVA
104.100 2.8. 0951-         ROU: Virgin Radio. Mangalia (CT) -tx. Pitkät promot, ja id "Virgin Radio Romania". Ex- Radio 21. IS
104.400 2.8. 0959-         + MDA: Radio Media, Cimișlia. Aikakuulutus ja id. HKU/PoronR
104.500 2.8. 0953-         + UKR: Radio Balta, Balta (OD). Ex-UR 1 Persha-tx. "Radio Balta, 104.5 FM". Puuttuu FMLISTistä, mutta on merkitty remarksiin nuolella > Balta FM. Netistä löytyikin sitten Radio Baltan verkkosivut. HKU/PoronR
104.600 2.8. 0953-         UKR: Prost.O R. Nikolaev-tx. En osaa sanoa mainosten paikallisuudesta. IKA
104.700 2.8. 1010-         UKR: Radio Sok FM, Sokyryany. Laulu-idi aiheutti päävaivaa, koska puuttuu FMLISTistä - puuttuu edelleen, vaikka RAK on plussannut tämän jo v2014. Useita Ukrainan valtion UR1-lähettimiä on parin vuoden aikana annettu privaateille ja ne on onneksi merkitty FMLISTissä remarks-osioon (esim. Radio Balta 104.5). HKU/PoronR
104.800 2.8. 1005-         + UKR: Styl'noye radio Perets' FM, Vinnistsya (VI). Paikallis-id uutisten ja sään jälkeen. Tämä on FMLISTissä merkitty Vinnitsaan Blik FM-nimiseksi, mutta idi oli selvä kaupungilla ja taajuudella lisättynä. HKU/PoronR
105.000 4.8. 1200-         FIN: Totuus FM, Helsinki. Tx Atomitiellä Valimon junaseisakkeen vieressä. Stereo, vaan ei RDSää. Hessunkahvila-nimellä podcasteja teknologisista vempaimista, myös amerikkalaisia podcasteja. https://totuusfm.wordpress.com/. JTK
105.000 16.6. 2112-         HNG: MR 3 Bartok Radio. Kabhegy -tx. En kuullut audio idiä, mutta Technical Manager Ivan Kovacs vahvisti tent. raporttini. Hän myös huomasi, että olin raporttini kirjannut väärän päivämäärän (18.6) ja pyysi korjaamaan tiedon lokiini. JHY
105.200 2.8. 0950-         MDA: Radio 7, Chisinau. Tämän aseman ensi kuuleminen Suomessa näkyy olevan IS:llä tältä samalta keliltä. Listattu R 7 Gold FM -nimiseksi, mutta ei käyttänyt Gold sanaa ideissä. HKU/PoronR
105.200 2.8. 1201-         MDA: Radio 7, Chisinau. Chișinău tx. Radio 7 idit ja musiikkia. JVA
105.400 2.8. 0858-         UKR: Retro FM, Nikopol (DP). Paikalliset mainokset ja perään Retro FM Nikopolin mainospuhelinnumero. PUL on kuullut tämän 2016, tuon lokauksen voisi plussata. JMS
105.900 2.8. 0941-         UKR: Russkoe Radio, Kryvyj Rih (DP). Pitkä paikallismainosblokki 0941 utc alkaen: mööpeliä, kauppaa, salonkia, parkkia yms. Vesku on kuullut tämän vuonna 2016 ja tuon lokauksen saisi plussata. EDIT: Kiitos VJR oikaisusta. Löytyyhän tämä ollista, jos vain osaisin etsiä ;) Kaupungin eri kirjoitusmuodot sotkevat: Kryvyj, Krivyj, Kruvyj. Tilastosta osasin vielä katsoa eri muodot, mutta ollista sitten enää en. JMS
106.000 2.8. 0930-         UKR: NRJ, Kremenchuk (PO). "Energy 106 FM". Kremenchukin omaa ohjelmaa koko ajan! Harri on kuullut tämän Europa Plussana kesällä 2015. JMS
106.100 2.8. 0857-         RUS: DFM, Krymsk (KD). Paikallinen mainosblokki 0857-0900 utc. Krymskin mainosnumero 2-22-55. Siitä omituinen asema, että monona kuuntelusta ei tullut mitään, mutta stereona signaali oli mainio. WFM ei siis pelittänyt, SWFM puolestaan pelitti hyvin. Ensimmäinen kerta kun tällainen modulaatio sattuu kohdalle. JMS
106.300 2.8. 0853-         UKR: Radio Melodia, Melitopol. Yksi mainos Melitopoliin ja perään idi "Radio Melodiya Melitopol 106.3 FM" sekä Melodiya FM:n Melitopolin numero. Olen kuullut tämän viimeksi 2012 ja jätti silloin vastaamatta. Todennäköisesti jättää nytkin. JMS
106.400 2.8. 0953-         UKR: Yumor FM. En saanut mitään paikallista irti. IKA
106.500 2.8. 0840-         RUS: Khorosheye FM, Abinsk (KD). Reilun minuutin mittainen paikallinen mainosbreikki, jossa kaksi mainosta Krymskiin ja yksi Abinskiin. Harri on kuullut tämän viime kesänä Radio Record Krymsk -nimellä. JMS
106.800 2.8. 0948-         UKR: Nashe Radio Krym. Yevpatoriya-tx. Mainoksia Krimille. IKA
106.900 18.6. 1705-         HRV: Radio Dalmacija. Labin?tica-tx. Minulle uusi horvaatti idasi biisien väliin. TIK
107.000 13.6. 1340-         + UKR: Lubimoe Radio, Kremenchuk (PO). Paikalliset mainokset ja yhteystiedot. Poron1/TAK
107.000 2.8. 1221-         UKR: Radio Shlyager, Odesa. Odesa tx. Hetken aikaa Odesaa ja siinä välissä asema ennätti idata. JVA
107.100 13.6. 1342-         UKR: Retro FM, Pavlohrad (DP). Taajuusidi + paikallinen mainos = local break. Poron1/TAK
107.300 2.8. 0950-         + MDA: Radio France International, Moldova-relay.. Strășeni-tx, 10 kW. RFI- ja BBC-releet ovat varmaankin hiljalleen häviävä asematyyppi maailmalla. HKU/PoronR
107.300 13.6. 1345-         UKR: Relax FM, Simferopol (KR). Tässä kohtaa paikallinen idi unettavan musiikin väliin. Valitettavasti Radio Record Viipurista päätti esittäytyä samaan aikaan, vaikka muuten antoi tilaa mukavasti. Poron1/TAK
107.500 7.6. 1713-         F: Radio Ménergy, Lescure D'Albigeois (81). Rodez tx. JJK/Utö 2017
107.500 18.6. 1708-         I: Radio Popolare Milano, Milano. TIK
107.500 13.6. 1345-         UKR: Dorozhnoye Radio, Simferopol (KR). Yevpatoriya tx. Alueellisia mainoksia Krimille ja yhteystiedot Simferopoliin. Näin ollen tulkitsen, että studio on Simferopolissa ja paikkakunnaksi se. Poron1/TAK
107.800 2.8. 1007-         + UKR: ERA FM, Vinnytsya (VI). Ukrainalaiset antavat lokaali-idejä ihan eri malliin kuin venäläiset eli ei välttämättä mainosblokkien yhteydessä. Olisko suurella osalla siis omaa striimiä tai jopa omaa ohjelmaa? HKU/PoronR
107.800 2.8. 0958-         UKR: Radio Era FM. Mykolayiv -tx aika varmuudella. IKA
TV

91.760 13.6. 1414-         RUS: 1TV, Stavropol (ST). Mainoskatko, jossa joukko paikallisia mainoksia. Poron1/TAK
99.750 13.6. 1627-1651 KAZ: Qasaq Televiziyasy, Almaty. Furmanovo (btq) tx. TV ääni FM kuuntelun lomassa. Ohjelmassa historiallista draamaa, jossa paljon hevosten hirnuntaa, laukkalohtauksia, mahtipontista musiikkia, taistelukomentoja ja miekkojen kalsketta. Yhdessä kohtaa lueteltiin tekijäkaartia siihen malliin, että sen perusteella asemalla voisivat tietää suoraan, mikä ohjelma oli kyseessä. Pitäisiköhän kysyä ohjelman nimi, kun TV QSL palstalla ei ole yhtään pistettä ... Poron1/TAK
___________________________________________________________________________________ DX mailing list DX@hard-core-dx.com http://montreal.kotalampi.com/mailman/listinfo/dx

 

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Liity suomenkieliselle listalle
Liity sinäkin Suomen DX postituslistalle:

Liittyminen tämän sivun kautta


DX Search EngineRadio Portal
is a highly specialized seach engine for radio aficionados.

More
on how best to use Radio Portal.


This page was created in 0.89 seconds