CBC/SRC-pistelaskenta
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

CBC/SRC-pistelaskentaThis is a message from Mauno Ritola <ritola@xxxxxxxxxxx>
to dx@xxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxx


Saako CBC-SRC:n samalla paikkakunnalla olevista englannin- ja
ranskankielisen verkon lähettimistä eri pisteen (esim. CBM-940/CBF-690)?
WRTH:sta saa sen käsityksen, että kysymyksessä on yksi yhtiö eli eivät
olisi eri asemia?

73, MR