pistelaskentaa
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

pistelaskentaaThis is a message from Mauno Ritola <ritola@xxxxxxxxxxx>
to dx@xxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxx


Tämä CBC/NHK-laskenta on jäänyt minulta jotenkin huomaamatta. Päteekö sama
sääntö kaikkiin Euroopan ulkopuolisiin maihin?

73, MR