Re: pistelaskentaa
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: pistelaskentaaThis is a message from Mika Makelainen <mtm@xxxxxxxxx>
to dx@xxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxx


>Tämä CBC/NHK-laskenta on jäänyt minulta jotenkin huomaamatta. Päteekö sama
>sääntö kaikkiin Euroopan ulkopuolisiin maihin?

Ei. CBC- ja NHK-asemien eri kielisten verkkojen asemia on siksi pidetty eri
asemina, kun niillä on eri kutsut. Kyse on mielestäni lähinnä vakiintuneesta
tavasta, joka on poikkeus pistelaskentasääntöihin. Esimerkiksi Taiwanissa,
jossa myös käytettiin kutsuja (tuskin enää nykyään käytetään), ei
käsittääkseni - en tosin ole asiaa varmistanut - ole annettu eri pisteitä
saman aseman (esim. BCC) samalla paikkakunnalla olevista eri
ohjelmaverkoista, vaikka osa näistä sattuisikin olemaan erikielisiä.

Mika

Mika Makelainen			mtm@xxxxxxxxx