Ehdotuksia
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

EhdotuksiaThis is a message from Mauno Ritola <ritola@xxxxxxxxxx>
to dx@xxxxxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxxxxx


	Juha Mallatin RM 10/98:ssa sivulla 14 esittämä ehdotus kertoimista rankkia
ja QSL-kilpailua varten kuuntelupaikan mukaan on mielestäni erittäin
kannatettava ja tärkeä. Kysymykseen tulisi tietysti vain maantieteellinen
etelä-pohjois-kerroin, ei kaupunki/maaseutu-vertailu, vaikka se tarpeen
olisikin. Minusta omien kokemuksieni mukaan on yleisesti ottaen aivan
selvää, että mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä paremmin asemat kuuluvat.
Jotkut asuvat pohjoisessa ja jotkut etelässä. Eikä kaikilla ole
mahdollisuutta tai harrasteen aktiviteetti ole sillä tasolla, että mitään
Lapin reissuja tulisi tehtyä. Suurin osa kuuntelijoista asuu
Etelä-Suomessa, mutta nykysysteemi ei todellakaan kannusta eteläsuomalaista
aloittelijaa kuunteluun ja hienojen sieppausten yrittämiseen kotiseudulla.
Eikä se silti estäisi ketään kuuntelemasta myöskään Lapissa, mutta
innostaisi joitakin kuuntelemaan myös etelässä. Toivottavasti ehdotus
etenee käytännön asteelle.
	Toinen, oma ehdotus: mielestäni Liiton ja samalla harrastajien jäsenmäärä
on kehittynyt sille asteelle, että Radiomaailma- ja DX-clusive-julkaisut
tulisi yhdistää. Nykyinen systeemi on resurssien hukkaamista ja edistää
vain entistä vähäisemmän harrastajajoukon jakautumista kahteen ryhmään.
Nopeus clusiven toimittamisessa ei ole enää niin tärkeää, koska tärkeimmät
uutiset löytyvät Internetistä nopeammin. Toimittajia tarvittaisiin
vähemmän. Helpot asemat voivat olla vihjeinä hitaammin toimitettavassa
artikkelijulkaisussa, vaikeammat Sunspotin lokissa kuten nytkin. Todella
ajankohtaiset lokaukset voisi jokainen vapaasti toimittaa esim. tälle
listalle, se on varmasti nopeampi tapa kuin DX-clusive ja sähköposti alkaa
olla hyvin suurella osalla jäsenistöstä. Ja laitetaan Sunspot sitten
Internettiin SDXL:n kotisivulle vaikka viikon viiveellä ilmestymisestä. Jos
lokit, QSL- ja uutispalstat on pakko olla salasanan takana, ettei
ruotsalaiset niitä näe, olkoon sitten niin. Kansainvälinen suuntaus on
kyllä aivan toinen; onko meidän oltava niin nurkkakuntaisia?
	Käsitykseni mukaan osa clusiveringissä olevistakin pitää kahta julkaisua
turhana, tuntuu vain, ettei asiasta uskalleta edes keskustella julkisesti.
Toivon vilpittömästi, ettei kukaan nyt tästä suutu tai pahoita mieltään.
	Mikä elin SDXL:ssä käsittelee jäsenen tekemän kehitysehdotuksen,
Liittohallitusko? Ainakaan aikamerkkiasemia koskevaa
pistelaskentaehdotustani en ole nähnyt tai kuullut käsiteltävän missään.

73, MR