Vs: Ehdotuksia
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Vs: EhdotuksiaThis is a message from Alpo Heinonen <alpo.heinonen@xxxxxx>
to dx@xxxxxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxxxxx


Mauno Ritolan viestiin vastaten

Hei,

	Tämä rankkipisteiden laskentamuutos sai "pohjoisen pojankin" innostumaan
kommentoimaan edes tämän verran... Asuinpaikalla sinänsä ei vastaukseeni
ole osuutta. Tuntematta Juha Mallatin ehdotusta sen paremmin -tahtovat nuo
Radiomaailmat joskus arkistoitumaan neitseellisinä kansioonsa, tuntuu
ehdotus lievästi sanottuna työtä aiheuttavalta. Mikäli mentäisiin oikein
tieteelliseen systeemin pitäisi kaikki olosuhteet kuuntelijan
kokeneisuudesta, kielitaidosta, laitteistosta, KUUNTELUAJASTA,
kuuntelupaikasta jne. lähtien ottaa huomioon. Sillä eikö
kotistereovastaanottimella talon yhteisantennilla heinäkuun 12 päivänä
kello 12:05 kuunnellusta 1400 kHz hautausmaa-asemasta keskilännen
osavaltioista kuuluisi kohtuullinen korvauskerroin? Toisaalta maa pitäisi
kartoittaa tarkoin, millaisen kertoimen milläkin paikkakunnalla eri
maanosien asemista saa. Paikalliset häiriölähteet tietty lisäisivät
kerrointa?!

	Kun nyt kuitenkin näyttää siltä, että nykyoinen rankkisysteemi pyörii edes
joten kuten, miksi mennä sormeilemaan sitä. Mistä löytyvät tekijät moiseen?

	
	Kysymystä aiheuttaa myös se vetääkö DX-kuuntelu muutoksin tai ilman ketään
jalon kilpailuharrastuksen pariin??

Terveisin,

	Alpo Heinonen- huippuaktiivinen diksari jo ainakin kolmannessa polvessa.

> 	Juha Mallatin RM 10/98:ssa sivulla 14 esittämä ehdotus kertoimista
rankkia
> ja QSL-kilpailua varten kuuntelupaikan mukaan on mielestäni erittäin
> kannatettava ja tärkeä. Kysymykseen tulisi tietysti vain maantieteellinen
> etelä-pohjois-kerroin, ei kaupunki/maaseutu-vertailu, vaikka se tarpeen
> olisikin. Minusta omien kokemuksieni mukaan on yleisesti ottaen aivan
> selvää, että mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä paremmin asemat kuuluvat.
> Jotkut asuvat pohjoisessa ja jotkut etelässä. Eikä kaikilla ole
> mahdollisuutta tai harrasteen aktiviteetti ole sillä tasolla, että mitään
> Lapin reissuja tulisi tehtyä. Suurin osa kuuntelijoista asuu
> Etelä-Suomessa, mutta nykysysteemi ei todellakaan kannusta
eteläsuomalaista
> aloittelijaa kuunteluun ja hienojen sieppausten yrittämiseen
kotiseudulla.
> Eikä se silti estäisi ketään kuuntelemasta myöskään Lapissa, mutta
> innostaisi joitakin kuuntelemaan myös etelässä. Toivottavasti ehdotus
> etenee käytännön asteelle.
> 	Toinen, oma ehdotus: mielestäni Liiton ja samalla harrastajien
jäsenmäärä
> on kehittynyt sille asteelle, että Radiomaailma- ja DX-clusive-julkaisut
> tulisi yhdistää. Nykyinen systeemi on resurssien hukkaamista ja edistää
> vain entistä vähäisemmän harrastajajoukon jakautumista kahteen ryhmään.
> Nopeus clusiven toimittamisessa ei ole enää niin tärkeää, koska
tärkeimmät
> uutiset löytyvät Internetistä nopeammin. Toimittajia tarvittaisiin
> vähemmän. Helpot asemat voivat olla vihjeinä hitaammin toimitettavassa
> artikkelijulkaisussa, vaikeammat Sunspotin lokissa kuten nytkin. Todella
> ajankohtaiset lokaukset voisi jokainen vapaasti toimittaa esim. tälle
> listalle, se on varmasti nopeampi tapa kuin DX-clusive ja sähköposti
alkaa
> olla hyvin suurella osalla jäsenistöstä. Ja laitetaan Sunspot sitten
> Internettiin SDXL:n kotisivulle vaikka viikon viiveellä ilmestymisestä.
Jos
> lokit, QSL- ja uutispalstat on pakko olla salasanan takana, ettei
> ruotsalaiset niitä näe, olkoon sitten niin. Kansainvälinen suuntaus on
> kyllä aivan toinen; onko meidän oltava niin nurkkakuntaisia?
> 	Käsitykseni mukaan osa clusiveringissä olevistakin pitää kahta julkaisua
> turhana, tuntuu vain, ettei asiasta uskalleta edes keskustella
julkisesti.
> Toivon vilpittömästi, ettei kukaan nyt tästä suutu tai pahoita mieltään.
> 	Mikä elin SDXL:ssä käsittelee jäsenen tekemän kehitysehdotuksen,
> Liittohallitusko? Ainakaan aikamerkkiasemia koskevaa
> pistelaskentaehdotustani en ole nähnyt tai kuullut käsiteltävän missään.
> 
> 73, MR