aikavyöhykkeet
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

aikavyöhykkeetThis is a message from Mauno Ritola <ritola@xxxxxxxxxx>
to dx@xxxxxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxxxxx


Jos joku sattuu ottamaan osaa Sunspot-contestiin tai muuten kaipaa tietoa
aikavöhykkeistä, niin sitä löytyy sivulta:
http://www.worldtimezone.com/

Latautuminen oli ainakin tänään kyllä aika hidasta.

73, MR