Re: DX-lista
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: DX-listaThis is a message from Risto Kotalampi <rko@xxxxxx>
to dx@xxxxxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxxxxx


On Wed, Oct 28, 1998 at 08:29:01PM +0200, Ari Kilponen wrote:
> Kertaapa vielä, millä tavalla/tavoilla nämä nyyssit
> voi tilata? Onko kaksi eri postituslistaa, majordomo@
> kotanet.com ja lists@xxxxxxxx tms.??

On vain yksi lista... dx@xxxxxxxxxxxxxx Tuo dx-kuuntelijat@xxxxxxxxxxxxxx
on jaanne vanhalta ajalta enka halua siihen enaa paljoa kajota.

Eli, listan voi tilata:

Laheta maili osoitteeseen majordomo@xxxxxxxxxxxxx ja kirjoittamalla
mailin bodyyn :

	subscribe dx

Majordomo on listamanageri, jolle kaikki kaskyt pitaa ohjata. Siina on
kaikkia kivoja ominaisuuksia (mm. voi tilata itselleen vanhoja artikkeleita 
yms, pistan ohjeet joskus tanne).

Jos listalle haluaa lahettaa artikkelin, se tulee lahettaa osoitteeseen 
dx@xxxxxxxxxxxxx, jolloin se menee kaikille listan tilaajille.

Risto