Re: Ehdotuksia
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: EhdotuksiaThis is a message from Jarmo Havukunnas <jhu@xxxxxxxxx>
to dx@xxxxxxxxxxxxx list. To unsubscribe the list, send
"unsubscribe dx" in mail body to majordomo@xxxxxxxxxxxxxx


Moi!

Täältähän tuli heti mielenkiintoinen keskustelun aihe, johon en malttanut
olla kommentoimatta. Ja kun vielä toistaiseksi olen clusiven päätoimittaja,
riipaisi tämä kirjoitus osaltaan aika läheltä minuakin. Tässä muutamia omia
ajatuksiani MR:n heittämistä aiheista:

Olen jo pitkään miettinyt, miten kuuntelijat saisi rankin ja muiden RM:n
kilpailujen osalta asetettua samalle lähtöviivalle. Pohdinnoissani menin
hyvinkin syvälle mm. seuraaviin kysymyksiin: 

Mikä on hyväksyttävä 100% varma aseman identifiointi? 
Mikä on nauhoitusten ja niiden soitattamisen osuus identifioinnin
varmistamisessa? 
Mikä on se taso, joka QSL:iltä tulee vaatia? 
Missä kulkee raja tentatiivisten ja varmojen lokausten välillä ja miten
tulee suhtautua näistä mahdollisesti tehtyihin raportteihin saatuihin
vastauksiin?
Miten suhtautua ketjuohjelmien raportointiin tai pääkonttorien vastauksiin? jne.

Viime keväänä kävin IPA:n kanssa paljonkin yksityistä mielipiteen vaihtoa
ns. epäterveistä vivahteista harrasteessamme ja kaikessa
hedelmällisyydessään tämä mielipiteiden vaihto poiki mm. tähän aiheeseen
minulle selkeän vastauksen: jo ajatus siitä, että kaikki kuuntelijat
olisivat samalla lähtöviivalla on täysin mahdoton. Vaikka kaikki ulkoiset
tekijät saataisiin jollain tavalla yhtälaisiksi, kaikkiin edellä
mainitsemiini kysymyksiin meillä kaikilla on omat vastauksemme, omat
arvostuksemme, ehkä samansuuntaiset, mutta yksittäistapauksissa
mahdollisesti eroavat, ja sen vuoksi emme koskaan lähde samalta viivalta. Ja
koska kyseessä on vain harrastus, ei näistä asioista voida tiukkoja sääntöjä
ajatellakaan säädettävän. 

Miten voisimmekaan siis olla samalla lähtöviivalla, jos emme pelaa samoilla
säännöillä?

Mallatin Juhan ehdotukseen, johon MR viittasi eli tiettyihin kertoimiin
liittyy lukuisien muiden ongelmien lisäksi (kertoimissa pitäisi tietysti
huomioida itse kunkin mahdollisuus hankkia kallis vastaanotin sekä QTH:n
antenninvetomahdollisuudet, sillä onhan selvää, että näiden merkitys
kuuntelutuloksiin on myös suuri ja kiistaton! jne.) myös se, ettei se
täydellisesti toimiessaankaan anna meille vastauksia em. perustavaa laatua
oleviin kysymyksiin.

Näistä em. asioista minulla on paljonkin mielipiteitä ja jopa tekstiä
valmiina, ehkäpä jossain vaiheessa julkaistavaksi asti, mutta tässä pyrin
nyt keskittymään vain tähän yhteen juonteeseen.

Olen sitä mieltä (ja ihan vakavissani), että nykymuotoinen rankki ja
maanosakohtaiset QSL-palstat pistelaskentoineen tulisi lakkauttaa kokonaan. 

Saattaa kuulostaa radikaalilta, mutta miksei? Väittipä kuka tahansa mitä
tahansa, yksi DX-kuuntelun kiistämättömistä viehätyksistä piilee juuri
harrasteen sisäisissä kilpailuissa; kenellä on eniten, harvinaisimpia ja
komeampia vastauksia. Kilpailumme painottuvat QSL-määrien mittaamiseen.
Valitettavasti aloittelevia kuuntelijoita nämä kilpailut kohtelevat kovin
kylmästi. Maanosapalstoilla kymmenen parhaan joukkoon pääseminen vaatii
nykyään kymmenien vuosien työtä, joillakin palstoilla kärkitilojen
saavuttaminen on jopa miltei  (ja ainakin käytännössä) mahdotonta (esim. SA
ja NA). Siis kukaan ei ainakaan aloita tätä harrastusta kilpailumielessä.

Tuossa viehätyksessä piilee kuitenkin myös omat vaaransa. Tuttu on varmaan
kaikille sanonta - "kilpailu huipulla on kovaa". Niinpä myös tämä kova
kilpailu tuo muassaan myös paljon epätoivottuja lieveilmiöitä, esim.
suurenevan riskin ns. ylilyönneistä, jotka ilmenevät ylioptimistisuuksina ja
pakonomaisena tarpeena raportoida tietty määrä asemia vaikka minkälaisesta
rutinoista, ettei vaan jää kavereista jälkeen palstoilla. Tämä taas
puolestaan johtaa siihen, että asemat saavat sellaisia kasettiraportteja,
joista ei suurin osa DX-kuuntelijoistakaan saa mitään tolkkua, ja sitten
ihmetellään mikseivät asemat vastaa!!!

Sen sijaan, jos tätä kilpailua ei olisi, vaan otettaisiin käyttöön ns.
Ruotsin malli (niin kuin monella muullakin elämän alueella on tehty) eli
clusiven JUORUT-palstan tyyliin kukin vain ilmottaisi, mitä QSL:iä on saatu
(voisihan nämä tietysti jaotella maanosittainkin, kunhan siihen ei liity
pistelaskentaa) toteutuisi kuitenkin mielestäni se tärkein seikka, eli
informaatio siitä, mitkä asemat ovat vastanneet ja kuinka, välittyisi
eteenpäin. "Virallisen" kilpailun lopettamisella vältettäisiin
(toivottavasti) ainakin osa sen tuomista lieveilmiöistä, myös väittäisin,
että raporttien taso ainakin osaltaan paranisi, koska kenenkään ei enää
rankissa pärjätäkseen tarvitsisi raportoida asemia, jotka eivät häntä
kiinnosta. Näin asemat saisivat raportteja vain kuuntelijoilta, joita
todella kiinnostaa heidän asemansa ja jotka todella panostavat vastauksen
saantiin hyvän raportin kautta. Tämä ei varmastikaan ainakaan huonontaisi
asemien vastaushalukkuutta. En nyt tässä ota sen kummemmin kantaa syvempään
kysymykseen vastausten tarpeellisuudesta DX-kuuntelussa.

Tällöin myös ALT voitaisiin lakkauttaa tarpeettomana ja lopettaa joskus jopa
naurettavuuksiin asti menneet kiistelyt mistä saa pisteen ja mistä ei, miksi
ja miksei? RM:ssa vapautuisi heti muutama aktiivinen toimittaja, joiden
panostus voitaisiin paremmin suunnata esim. tilastointiin, joka tällä
hetkellä lepää vain muutaman harteilla ja on melko aikaa vievää hommaa. 

Toki jonkinlainen vuosittainen QSL-kilpailu voisi olla kilpailuviettiä
tyydyttämässä, siinähän konkarit ja lapin kävijät olisivat edelleenkin
kiistatta paremmassa asemassa, mutta aloittelijallakin, joka aktiivisesti
suoltaisi raportteja olisi edes jonkinlainen mahdollisuus sijoittua. Tämä on
asia, joka meidän kannattaisi ottaa vakavasti, jos aidosti kannamme huolta
DX-kuuntelun tulevaisuudesta: nuorten ja aloittelevien kuuntelijoiden
aktivoiminen. LiHa on päättänyt julkistaa vuoden alusta uuden aloittelevia
kuuntelijoita suosivan kilpailun (vanhan mallin mukaisesti tosin), joka
toivottavasti toimii oikeaan suuntaan (jos meillä enää on osaanottajia
tuohon kisaan?).

Vaikka kilpailuviehätys harrasteestamme katoaisikin ei tästä tylsää hommaa
tulisi siltikään. Yhä edelleen voimme iloita hienoista ja harvinaisista tai
muuten vaan mukavista vastauksista. Vastaus ei ole vain piste, askel
kamppailussa kohti rankin kärkisijoja!

Vastakommentteja kaipaisin siltä osin, että mitä haittaa pistelaskun
lopettamisesta olisi? Itselleni ei ole vielä tullut mieleen muita kuin hyviä
puolia...

Mitä tulee lehtien (RM & DXcl) yhdistämiseen: lehdet palvelevat erilaisia
lukijakuntia; DXcl on aktiivisten tuloskuuntelijoiden lehti (olkoonkin että
nopeudessa jäädään nykyisin jalkoihin, kukaan clusiven tilaajista ei ole
jättäytynyt ringistä pois, vaikka lehti on kallis ja samat tiedot aikanaan
löytyy toisaalta), se ei sisällä artikkeleita vaan tiukkoja loki-, vastaus-
ja uutispalstoja. RM on lehti kaikille niille melkein 900 muulle liiton
jäsenelle, joille ei clusivea tule, ja joiden mielestä clusive
todennäköisesti olisi kovin tylsä lehti. Ainakin minut palautti kesiksessä
tekemäni huomio komeasti maan pinnalle, sillä jakeluun tuomani puolimetrinen
pino clusiveja tuoreimmasta lähtien ei vajonnut tuona viikonloppuna juuri
ollenkaan, ketään ei tuntunut clusive kiinnostavan (ja jotkut vielä maksavat
noista lehdistä 200 mk vuodessa!), eikä se johtunut siitä, että paikalla
olisi ollut pelkkiä clusivelaisia, kyllä siellä oli paljon muitakin. 

Tämän monet unohtavat; liitossa on noin tuhat jäsentä, joista nimimerkein,
kirjoituksin, lokauksin tms. lehtien palstoilla näkyy vain about 10%
(=optimistinen arvio). Loput 90% harrastaa tätä harrastetta omissa oloissaan
ja suuri osa näistä saa lähes kaiken harrastuksesta tarvitsemansa tiedon
tätä kautta. Heitä ei monen sivun mittaiset Lapin lokit käsittämättömän
hienoine lokauksineen kiinnosta, pikemminkin harmittelevat, että moiseen on
taas tuhlattu hyvää palstatilaa. Mm. tätä silmällä pitäen LiHa päätti, ettei
Lapin lokeja enää NA:n osalta RM:ssa julkaista. (Minusta em. päätöksessä oli
epäjohdonmukaista vain se, että perusteluksi otettiin näiden lokausten viemä
tila eikä näiden hyödyttömyys ns. "etelän" kuuntelijoille, mikä minusta oli
alkusysäys koko uudistuksen suhteen. Jälkimmäisen perustelun mukaan olisi
tullut pudottaa RM:sta myös yhdenmukaisen kohtelun takia muiden maanosien
Lapin lokaukset ja tätä ei LiHa halunnut, mikä minusta johti vääryyteen,
koska nyt saman kohtelun periaatteen perusteella pitäisi myös kesän FM-lokit
poistaa lehdestä, koska ne vievät kohtuuttomasti tilaa ja FM-kuuntelijoilla
on oma FMBB:nsä, jossa lokaukset julkaistaan (en tiedä onko FMBB:tä enää
nykyään?), mutta ei LiHa tätäkään hyväksynyt. Nyt voi hyvällä syyllä
väittää, että LiHa ratkaisullaan syrji jenkkikuuntelua, koska LiHan
perustelut asian tiimoilta ei anna mahdollisuutta muuhun johtopäätökseen. Ja
sitten takaisin asiaan...).

Onhan selvä, ettei näiden kahden lukijakunnan tarpeet ole yhteneväiset.
Jäsenien jakautuminen näihin ryhmiin on selviö, ei sitä voi estää
lakkauttamalla toinen lehti (jo historiakin todistaa ettei muiden puolueiden
lakkauttaminen tee kaikista saman puolueen jäseniä). On tuloskuuntelijoita
ja on ohjelmakuuntelijoita, on todella aktiivisia kuuntelijoita ja on
silloin tällöin kuuntelevia, täysin riippumatta siitä montako erilaista
lehteä ilmestyy. Minusta on hienoa, että meillä on kahdelle
kuuntelijaryhmälle omat tiedotuskanavansa, jotka palvelevat pääasiassa tämän
ryhmän intressejä. Yhdistämällä nämä lehdet saataisiin tulevasta julkaisusta
kompromissi, johon ei kumpikaan (tai mitkään) ryhmä(t) olisi kuitenkaan
tyytyväinen.

DXclusiven lakkauttaminen lehtenä on sinänsä ehkä lähimpänä tulevaisuudessa
ajateltava vaihtoehto. Kun vaan saadaan tekijät ehdottamalleni DXclusiven
kotisivuille ja kaikki aktiivit tuloskuuntelijat saavat yhteyden nettiin,
voi clusive luopua paperimuodostaan ja siirtyä täysin sähköiseksi
palveluksi. Ei ole olemassa mitään tarvetta clusiven paperiversiolle, jos
tavoitamme kaikki lukijat muutoin. Tällä hetkellä clusivelaisista noin
10%:lla ei kuitenkaan ole internet-yhteyttä. Kotisivujen perustaminen
kaipaisi osaavia tekijöitä, joilla olisi aikaa ja halua nähdä vaivaa,
minulla ei valitettavasti ole tämän alan osaamista eikä nykyään enää paljoa
aikaakaan. Clusive on edelleen ja kaiken aikaa kehitysvaiheessa, erinäisten
yhteensattumien vuoksi clusiven nettiprojekti on takkuillut, mutta uskoisin,
että jo ensi vuonna clusive saavuttaa taas sille kuuluvan nopeutensa
uutisvälineenä.

Toimittajien kanssa tällä asialla ei ole mitään tekemistä, koska samat
uutistoimittajat tekevät uutispalstat sekä clusiveen että RM:aan. DXclusive
ei "työllistä" kuin yhden päätoimittajan sekä noin 10 kertaa vuodessa yhden
lokitoimittajan, jonka homma ei ole mitenkään kohtuuton. Ja tässä
huomioitakoon myös se seikka, että clusiven lokit ovat sellaisenaan
sähköisessä muodossa suoraan käytettävissä RM:ssa eli tavallaan clusiven
lokitoimittaja tekee clusiven lokausten osalta työt RM:n lokitoimittajien
puolesta. Kiitos RLO:n LOKI-ohjelman!!!

Mitä taas tulee salailuun, clusiven kotisivu on, aivan oikein, tarkoitus
saattaa salasanan taakse, siitä yksinkertaisesta syystä, että clusive on
maksullinen julkaisu. Esim. DSWCI:n DX-Window-uutis- ja lokipalstan saa vain
jäsenet sähköpostitse, Distancestakaan ei taida päästä kotisivuilla
katsomaan kuin vanhoja numeroita (tämä ilmaismahdollisuus tulee clusivenkin
tuleville sivuille). Molemmat johtavat pohjoismaiset julkaisut ovat siis
maksullisia netin kauttakin. Tarkoituksena ei clusiven tapauksessa suinkaan
ole ruotsalaisilta salailu vaan paremminkin lehden ja ringin pitäminen
maksullisena. Jos pääsy sivuille olisi vapaata, kuka maksaisi siitä? 

Se keskustelu, mitä minä olen kuullut kahden lehden tarpeettomuudesta on
ollut keskustelua muutamien kuuntelijoiden osalta siitä, että koetaan
turhaksi se, että jäsenmaksu (joka sisältää RM:n) ovat edellytyksiä clusiven
tilaamiselle. Vahvimmat kommentit ovat olleet, että RM:ssa ei ole mitään
luettavaa ja että se olisi ns. turha menoerä ja että sitä ilmankin tulisi
toimeen (vastaavia kommentteja en ole clusivelaisilta clusivesta kuullut,
mutta jos joku tätä mieltä on, voi lehden aina jättää maksamatta tai
ilmoittaa tänne, niin kyllä se lehden tulokin lakkaa). Tästä aiheesta
teetettiin tänä kesänä kysely clusivelaisten keskuudessa ja tulokseksi tuli,
että 8,3% clusivelaisista valitsisi jäsenmaksuvaihtoehdoista sen, jossa
maksu sisältäisi vain jäsenmaksun ja clusiven (ei siis RM:aa), jos tällainen
vaihtoehto olisi tarjolla ja lisäksi 10,4% sellaisen vaihtoehdon (joka oli
vielä halvempi) joka sisälsi jäsenmaksun ja pääsyn clusiven kotisivuille (ei
siis clusivea lehtenä eikä RM:aa). Yhteensä tämä teki siis 9 kuuntelijaa
kyselyyn vastanneista 48:sta (18,7%). 81,3% clusivelaisista edelleen halusi
sisällyttää tilaukseensa RM-lehden. Mielestäni tutkimuksen tulos osoittaa
riittävän selvästi sen, että aktiivien tuloskuuntelijoidenkin keskuudessa
näitä molempien julkaisuja pidetään tarpeellisena. Jäsenkyselyn tulokset
olivat lehdessä DXcl 13/98, joka ilmestyi syyskuun lopussa. Kopion tuosta
lehdestä saa minulta lähettämällä SASE:n.

Jos MR tarkoitit jotain muita kommentteja kahden lehden tarpeettomuudesta
olisi nämä kommentit hyvä tuoda keskusteluun mukaan.

Yhdyn täysin MR:n moitteisiin LiHan tiedotuspolitiikkaa kohtaan. Tosin
pistelaskennan osalta tiedottaminen kuuluu ALT:lle. Itsekin olen tehnyt
joitakin ehdotuksia ja aloitteita LiHalle kuluvan vuoden aikana, ja aina
olen saanut jälkikäteen kysellä perään, että onko asiaa käsitelty tai tehty
päätöksiä. Onneksi minulla on hyviä henkilökohtaisia suhteita LiHaan ja olen
tätä kautta saanut puristettua tietoja. Jos LiHa jokin aika sitten antoi
tiedotustoiminnasta risuja ALT:lle saisi se nyt itsekin ryhdistäytyä.
Minusta olisi kohtuullista, että aloitteentekijälle ilmoitettaisiin mihin
tulokseen LiHa suuressa viisaudessaan on tullut. Tämä saattaisi jopa
kannustaa uusiin innovaatioihin, eikä niin kuin tämän kaltaisissa
tapauksissa herkästi tapa viimeistäkin mielenkiinnon ripausta ottaa osaa
harrasteen ja toiminnan kehittämiseen, koska ilmiselvästi tästä saa
käsityksen, että joko LiHa ei edes ole käsitellyt asiaa tai ehdotus on ilman
käsittelyä suoraan hylätty. Vaikka näin olisikin, olisi hyvien tapojen
mukaista tiedottaa siitä asianosaiselle. Paradoksaalista tässä on se, että
yksi ehdotuksistani koski tehtäväjakoa LiHan sisällä ja osana sitä oli juuri
tiedotustoiminnan sälyttäminen nimetylle henkilölle, jotta se tulisi
hoidetuksi. Ilmeisesti tätä ehdotustani ei ole ainakaan hyväksytty?!


73´s de JHU